Humorn har tagit långtidsferier

från dagens tecknade serier.