LEDARE GOTLÄNNINGEN Det går inte så bra för Liberalerna och Jan Björklund letar nu desperat efter en profilfråga.

Tillsammans med riksdagsledamoten Christer Nylander och Lotta Edholm, oppositionsborgarråd i Stockholm, lanserar han i en artikel på Dagens Nyheters debattsida idén att mobiltelefoner ska förbjudas i svenska skolor.

Rektorer ska få bevilja undantag för användning på raster och för elever med särskilda behov.

Det verkar som om Björklund drabbats av teknikpanik. Självklart ska inte eleverna sitta och leka med sina mobiltelefoner på lektionerna. De ska inte heller spela kort, leka med fidget spinners eller sticka.

Allt detta är lika självklart, ändå ska just mobiltelefoner förbjudas. Om det bara är mobiltelefoner som ska förbjudas, eller också plattor är lite otydligt. Likaså om man ska få ha med sig egna bärbara datorer.

Det är självklart att barn måste få ha med sig telefonerna till skolan. Det är det sätt som barn och föräldrar kommunicerar i dag när barnet vill följa med en kompis hem efter skolan eller när skolbussen kör ifrån en.

I vilken utsträckning mobilen ska vara tillgänglig under skoldagen är en fråga som alldeles utmärkt lämpar sig för de professionella i skolan att besluta om, precis som med andra frågor som handlar om hur man utformar arbetsmiljön i skolan.

Det är också så att mobilen även för barn och ungdomar kan vara ett bra verktyg i vardagen, för att kolla schemat, ställa in påminnelser om läxor eller lägga in tider i kalendern.

Det kan vara ett stöd och hjälp inte bara för den som har så stora svårigheter att det går att få ett ”mobiltillstånd” från rektorn.

När Jan Björklund gick i skolan hade han antagligen en almanacka för att skriva upp saker i och på armen satt det säkert ett armbandsur för att hålla koll på tiden. Så ser inte verkligheten ut för dagens barn och ungdomar.

De har knappast en elevkalender och om de mot all förmodan har en klocka på armen så är risken att den, åtminstone för de äldre eleverna, också är elektronisk och med den koppling till omvärlden som Björklund med fler vill göra allt för att förhindra. Eleverna använder sin mobiltelefon både som kalender och som klocka.

Lugn och arbetsro i skolor och klassrum skapas inte av lagar om mobilförbud eller förbud mot fidget spinners, utan det skapas av professionella lärare som har kunskap och förmåga att utöva ledarskap för elevgruppen. Som tillsammans med andra professionella på skolan, och tillsammans med eleverna, utformar reglerna för vad man ska få göra när och hur på just den skolan.

Som tar tag i problem om de dyker upp. Så låt lärarna sköta sitt jobb, Björklund. Ditt jobb är att se till att de får en bra lärarutbildning så de är väl rustade att ta ledarskapet i skolan, och där kan man fundera över om både tidigare och nuvarande regering och riksdag har gjort tillräckligt.