Ekonomikrönika Gotlands Folkblad Inför öppen ridå har det genom ett väldokumenterat journalistiskt grävjobb i Uppdrag granskning avslöjat skumraskaffärer i bankerna. Först Danske Bank och sedan också den stora affärsbanken Swedbank under många år låtit sig användas låtit sig användas i sin baltiska verksamhet som penningtvättkanal av stulna mångmiljardbelopp. Visserligen hävdade den med 21,5 miljoner kronor i fallskärm nu sparkade Swedbank-VD:n Bonnesen tidigare att just den av hennes ledda bank var annorlunda, inte alls som Danske Bank. Men nu – efter färska avslöjande – syns att spåren leder till suspekta ryska konton utan även till transaktioner där den nu i Ryssland boende ukrainsk korruptionsmisstänkte presidenten Janukovits via Swedbank slussat mångmiljonbelopp till Donald Trumps tidigare kampanjchef Manaford.

Som medias granskningar tydligt visat har Swedbank (och Danske Bank) fungerat som penningtvättarbank åt kriminella personer i östra Europa. Om de amerikanska myndigheterna ser att bankerna i sin hantering av affärer i dollar överträtt deras regelverk står både miljardböter och ett eventuellt förbud för de berörda bankerna att göra affärer i dollar för dörren. Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten och berörda banker nu har ett rejält jobb att göra i den här härvan. Övervägas nu – som vi tidigare skrivit om – borde vara att det nuvarande banksystemet och dela upp traditionell in- och utlåning (sparande och bolån) och mera risktagande finansiella spekulationer så att de sköts i separata banker.

Till det allvarliga i Swedbank hör också att förtroendekrisen där riskerar att påverkar förtroendet för en rad i sammanhanget helt oskyldiga lokala sparbanker. Det är de 59 sparbanker som på olika sätt är knutna till Swedbank genom köp av deras IT-system, försäljning av finansiella produkter med mera. Här finns anledning att åter aktualisera frågan hur de lokala sparbankerna borde frikoppla sig från det osunda beroendet av Swedbank. Det gäller också ägandet. En möjlig åtgärd vore att de lokala sparbankerna säljer av sina aktier (14 %) i Swedbank och använder kapitalet att utveckla sin egen lokala verksamhet till glädje för vanliga hushåll, småföretagare och många kommuner. Viktigt också om stora “skadeersättningar” kan komma att riktas mot Swedbank och sparbanksrörelsen då på nytt behöver gå in och rädda Swedbank. Precis som år 2009.

Förhoppningsvis inser regering och riksdag att en bankskatt på finansiella transaktioner borde införas så att även denna sektor av “skattefrälse” börjar bidra till vår gemensamma välfärd.