Ledare Gotlands Allehanda I december 2018 kostade en liter bensin 14,34 kronor. Enligt ekonomifakta.se utgjordes priset till stor del av skatter. 6,44 kronor var då bränsleskatt och 2,87 kronor gick till moms. Sammanlagt blir det cirka 65 procent av priset.

I Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som antogs av riksdagen i höstas, så avskaffades den automatiska höjning av bränsleskatten på bensin och diesel som den tidigare rödgröna regeringen infört. Men i går meddelade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att den automatiska höjningen ska återinföras.

Tack Centerpartiet. Så finfint ni har lyckats landsbygdssäkra politiken som bedrivs av regeringen som ni hjälpte till makten. Så bra för alla de hushåll på den gotländska landsbygden där kollektivtrafiken inte är något realistiskt alternativ. Vilket gäller de flesta.

Personligen drabbas jag nästan inte alls inte eftersom jag huvudsakligen kör på biogas, men det gör ju att jag inte talar i egen sak när jag menar att man redan tagit bränsleskatterna och bilfientligheten alltför långt. Jämfört med hur andra koldioxidkällor beskattas är bensin och diesel överbeskattade. Både Trafik­analys och Statens väg- och transportforskningsinstitut har vid analys kommit fram till att skatterna på bensin och diesel redan är betydligt högre än vad som är motiverat. Men Sverige jagar vidare mot nya världsrekord i skattenivå, som vanligt antar jag för att vara en "förebild" för världen. Fast världen är inte lika imponerad av självskadande flagellanter nuförtiden.

Kanske vore det mer ändamålsenligt om man ytterligare belastade den fossildrivna bilen i storstadsområden, där trängselproblemen och miljökonsekvenserna av bilismen är som värst och alternativen till privatbilism är som bäst. Men i stora delar av Sverige utanför storstadsområdena är de flesta helt beroende av bilen och ytterligare pålagor blir bara ytterligare kostnader och viljan att exempelvis pendla till ett arbete avtar givetvis.

Men det lilla Miljöpartiet har ju svårt att se frågor ur något annat perspektiv än storstadens och tydligen är det ändå just Miljöpartiets som tillåts sätta agendan och diktera politiken på detta område Detta är den rödgröna regering som Centerpartiet och Liberalerna såg som det bästa alternativet. Det kommer de – och vi – att få många anledningar att beklaga.