LEDARE GOTLÄNNINGEN Årets svensk heter Hamid Zafar. Valet av honom (titeln utses av tidningen Fokus) är inte bara väldigt bra, det kanske också kan leda till samhällsförändring.

Hamid Zafar blev känd som rektor vid Sjumilaskolans högstadium i Biskopsgården i Göteborg. En skola med stora problem men där han som rektor lyckades vända utvecklingen genom ett målinriktat och förankrat arbete.

Det finns otaliga exempel vid det här laget, över hela vårt land, där enskilda lärare eller skolchefer gjort stor skillnad genom att våga ikläda sig rollen som den som bestämmer.

Men man ska inte behöva ha turen att hamna i en skola med en sådan person.

En kravlös skola är den största björntjänst vi kan ge våra barn.

I en intervju i Expressens webb-tv ”Ledarsnack” finns några uttalanden av ”Rektor Hamid” som i mångt och mycket sätter fingret på skolans ömma punkt.

Vi har en lärarutbildning i dag som är tandlös inför utmaningarna. Man förbereder inte studenterna för verkligheten, och det gör att lärarna kommer ut i klassrummet utan verktyg att bemöta stöket”.

Sedan har vi flera skolmyndigheter som jobbar ganska kontraproduktivt. Vi har barn- och elevombudet (BEO) som i flera fall har förelagt skolor med vite när lärare har försökt ingripa och motarbeta skolstöket”.

Man har också fattat beslut genom åren som har urholkat lärarens uppdrag som kunskapsförmedlare. I dag ska de många gånger fungera som mentorer som ska vägleda eleverna”.

Det är klart att från denna vardag blir det en stor omställning när skolan plötsligt ställer nya krav.

Nyligen rapporterades om en lärare som lyfte ut en stökig elev ur klassrummet och blev polisanmäld av elevens föräldrar. Polisen konstaterade att inget brott hade begåtts, Skolinspektionen hade inget att säga om lärarens agerande.

Men Barn- och elevombudet, BEO, ansåg att läraren agerat kränkande och att eleven skulle få skadestånd på 15 000 kronor. Skolan betalade och fick även läraren att säga upp sig.

Hur i hela världen hamnade vi här?

En gotländsk lärare som vid ett flertal tillfällen lyft dessa frågor i sociala medier är Jonas Niklasson (även aktiv c-politiker). I en kommentar till nyheten ovan skriver han på sin Facebook-sida: ”Sist jag själv gjorde ett kort försök att undervisa på högstadiet fick jag under rektorns presentation av ”de nya tuffare trivselreglerna”, viskande tips av en kollega vilka elever jag ”inte skulle komma på kant med”. De var i och för sig ganska lätt identifierbara eftersom de satt med skitiga skor uppslängda på stolsryggarna framför under rektorns genomgång av de nya tuffare reglerna..... Som jag tolkade det och senare fick bekräftat så var reglerna till för ungar som kunde följa regler. De andra som hade svårt för det hade alltid några försvarsadvokater bland lärarna eller assistenterna som de blivit ”polare” med, som ”förstod dem”. Jag inser att det här är både bittra och hårda ord men det har tagit lång tid för mig att fatta mod att skriva”.

Svensk skola är inte trasig. Men när eleverna utmanar om makten över ordningen, då måste läraren ha sista ordet. Inte genom våld utan i kraft av sin auktoritet.