Gotlands Allehanda Mats Linder skriver 3 april att skulden för en lång tillståndsprocess för Nordkalk faller på regeringen då den ingrep i en pågående tillståndsprövning för att skynda på Gotlands nya Natura 2000-områden. Då glömmer han hur den borgerliga regeringen 2009 efter uppvaktning av gruv- och kalkindustrin, även den gången mitt under pågående tillståndsprövning, skyndade igenom en ändring i miljöbalken och strök den så kallade stopplagen som skulle skydda områden som till exempel Ojnareskogen. Någon vecka senare tog mark- och miljööverdomstolen upp ärendet och Nordkalk fick ja brytning efter att tidigare ha fått nej.