LEDARE GOTLÄNNINGEN Lika länge som man har diskuterat att nu kan inte Almedalsveckan bli större har diskussionerna gått att nu finns inte utrymme för mer handel i Visby.

Ändå fortsätter båda att växa.

I båda diskussionerna höjs också rösterna för att det behövs en genomtänkt och förebyggande reglering för att det man befarar inte ska hända. Att Almedalsveckan imploderar så att den inte längre lockar hit alla de som vi vill ska komma hit.

Att handeln ska slå ut de viktiga små butikerna.

Handeln i Visby är en fråga för ständiga teorier om vad som är orsak och verkan och hur stadskärnan ska överleva i konkurrensen med de stora köpcentrum som byggs upp i stadens utkanter. Det är samma fenomen som med landsbygdsbutikerna. De försvann för att kunderna övergav dem till fördel för stora butiker med ett utbud som lockade mer.

Hur mycket ska då samhällsplaneringen ”lägga sig i” var kunderna handlar och vad de vill handla? Om medborgarna föredrar stora köpcentrum där alla behov kan tillfredsställas inom gångavstånd, ska politiken då förhindra denna utveckling?

I byggnadsnämnden finns olika åsikter om handelsområdet vid Stenhuggaren ska få växa mer eller inte.

Den allra viktigaste faktorn för var konsumenten väljer att göra sina inköp är tillgängligheten. Det ska vara enkelt att ta sig dit.

Just nu är tillgängligheten till butikerna runt parkeringen vid Stora Coop ganska god. Väldigt mycket svårare är det att ta sig därifrån. Här behöver verkligen någon trafikplanerare tänka till.

Nackdelen på Öster sägs vara parkeringsavgifterna och jag skulle vilja lägga till utfarten från Jägargatan till Norra Hansegatan.

Det positiva är att allt detta går att lösa. Bara viljan finns.

Handeln är en personalkrävande bransch. År 2016 uppgick antalet sysselsatta i handeln totalt till 581 684 personer här sysselsätts fler unga än i någon annan bransch.

På Gotland sysselsätter handeln 2 584 personer och här finns också landets mest effektiva stadskärna med mest försäljning i kronor per invånare.

Här finns en hög andel turism och en hög andel deltidsboende som bor här längre och längre delar av året utan att för den skull skriva sig här. Kundunderlaget är därmed långt större än befolkningsantalet.

Något företagen insett för länge sen.

Men under många år hette det att stora kedjor som McDonalds och HM aldrig skulle etablera sig på Gotland eftersom befolkningen var för liten.

Nu är istället den stående frågan: När kommer Ikea?