LEDARE GOTLÄNNINGEN Kommer Region Gotland att ändra sitt beslut att hyra ut mark till nazister under Almedalsveckan?

Frågan aktualiserades i går då de politiska partierna enhälligt (inklusive Sverigedemokraterna) uppmanade regionen ska säga nej till Nordiska Motståndsrörelsens medverkan i Almedalsveckan.

Trots att debatten nu pågått i en vecka har jag inte sett någon svara på varför regionen anser sig inte kunna säga nej. Region Gotland och somliga debattörer har helt och hållet valt att värna nazisternas rättigheter och viftat bort alla frågor om varför inte alla andras rättigheter ska värnas.

De som är definierade i grundlag samt brottsbalkens förbud mot hets mot folkgrupp.

Vi behöver ingen ny lagstiftning som förbjuder nazism, de får finnas och de får säga vad de vill, inom lagens gränser, men deras politiska idéer är helt enkelt inte kompatibla med svensk grundlag. Därför har de heller ingen rätt att vara med överallt där de önskar vara med.

Så som det nu blivit kommer det inte att finnas någon vinnare, oavsett hur allt slutar. NMR gnuggar händerna över all uppståndelse. Det är den de lever för.

Hade regionen haft nån enda ambition att hitta stöd för att hålla Almedalen ren från nazister hade uppmärksamheten inte uteblivit men den hade fått rätt utgångspunkt: alla medborgares rätt till frihet och trygghet.

Nu valde man minsta motståndets lag vilket aldrig brukar fungera. Och hur det än slutar har Region Gotland definierat sig själv som oförmögen att skydda sitt världsunika demokratiska koncept från antidemokratiska inslag.

Skadan är redan skedd.

Och som vanligt finns det ingen som tar ansvar. Allt skyfflas över på Tommy Gardell och Mia Stuhre. Först nu, när det är för sent, kunde man plötsligt enas och kräva, förlåt uppmana till, åtgärder.

Jag tycker att det är bedrövligt.

Oavsett om man ansett att det inte funnits lagstöd för att neka nazister tillträde till Almedalsveckan så hade det varit klädsamt med nån som rakryggat förklarade att det är åt helsike.

Något som kanske kan bli bra i allt detta elände, är att regionen nu har väldigt stora förväntningar på sig att följa alla andra lagar och regler lika stoiskt som man värnat yttrandefriheten för en antidemokratisk, våldsbejakande och till stor del kriminell organisation.

Bygglov på tio veckor, allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt, arbetsmiljöproblem på alla kommunens arbetsplatser ska aldrig behöva drivas till Arbetsmiljöverket för att åtgärdas.

Alla försäljningar av fastigheter kommer att gå geschwint och lagenligt framöver. Budgetar ska hållas. Politiska beslut om investeringar i belysning på gotländsk landsbygd ska genomföras.

Ja, alla beslut ska landsbygdssäkras och dessutom granskas ur ett barnperspektiv.

Ordning och reda.

Det ser jag fram emot.