GOTLÄNNINGEN REPLIK Den 7 mars skrev Eva Bofride angående problemen med fake news. Om att många sprider osanna påståenden för att bana väg för en politisk idé eller skada någon annan.

Det var en bra ledare som tog upp ett viktigt ämne tycker jag. Det är lätt att man tar till sig dessa spridda osanningar om man inte tar sig tid att fundera kring om det man läser verkligen är riktigt eller ej. Om den som sprider osanningen dessutom är någon som man tror ska agera ansvarsfullt blir det ännu lättare att man tar till sig osanningen.

På samma sida skrev Eva Nypelius ett inlägg som faktiskt innehöll ett par sådana osanningar som lätt kan fastna som en sanning hos läsaren. Hon skrev att regeringen inför flygskatt istället för att jobba med mer förnyelsebara bränslen.

Sanningen är dock att regeringen jobbar med både flygskatt och förnybara bränslen. På regeringens hemsida den 24 februari kan man läsa att man nu tillsätter Maria Wetterstrand till att utreda hur flygets användning av hållbara biobränslen kan öka.

Dessutom satsar man 100 miljoner kronor under tre år för forskning och utveckling av biobränslen för flyg.

Nypelius skriver vidare att det var regeringen som stoppade planerna på utbyggnad av den tredje elkabeln till Gotland. Inte heller det var ju sant, eftersom det var den statliga myndigheten Svenska Kraftnät som tog beslutet och det är inte samma sak som regeringen.

Om det var fler saker som inte stämde i Nypelius inlägg har jag ingen aning om men innehållet i Eva Bofrides ledare känns helt klart aktuellt.

Kanske skrevs den som en hint om hur man bör läsa Eva Nypelius inlägg?