Krönika Gotlands Folkblad Veckan som gått har varit en viktig och avgörande vecka för Gotland, Sverige och världen. Klimattoppmötet i Polen där världens länder samlas för att diskutera, och förhoppningsvis komma fram till, kloka, ambitiösa och solidariska lösningar på det stora hotet som klimatförändringarna innebär.

Det är ett gigantiskt och komplext problem för världen att ta sig an. Men vi måste lyckats. Alternativet är en obeboelig planet inom en inte allt för avlägsen framtid. Jag är besviken och frustrerad över saktfärdigheten och oviljan som globala nyckelaktörer uppvisar. USA behöver återinträda som en global aktör som visar vägen, Kina, Brasilien och andra viktiga, stora nationer måste ta på sig ledartröjan och inte gå i motsatt riktning.

Men vi alla måste ställa om, i vad vi konsumerar, vilka val vi gör i vardagen och mycket annat. Klyschan ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” stämmer väl in. Och vi kan alla göra mycket, inte bara något.

En sak är jag säker på. Hade hotet som vi står inför varit militärt, hade kraven på åtgärder varit gigantiska i jämförelse med nu. Omställningen kommer ta tid, kräva omfattande insatser och folkligt engagemang. Men vi har fortfarande chansen, låt oss ta den.

Om drygt en vecka är det dags för fullmäktige att välja representanter till alla region Gotlands nämnder. Jag är hedrad och ödmjuk över att kliva in i hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är en omfattande och komplex verksamhet som vi ska känna stor stolthet över. Gotländsk sjukvård tillhör en av de bästa i landet och med det i världen.

Det innebär inte att vi saknar utmaningar. Det kommer alltid finnas rum för förbättringar. Kostnadsutvecklingen är den som oftast framkommer i debatten. Jag hoppas med mitt uppdrag kunna lyfta diskussionen från den rätt intetsägande debatten till att också handla om sjukvårdens jämlikhet och kvalitet. Till att handla om personalens villkor och möjligheter att göra ett bra jobb.

Under mina år i fullmäktige har utförarna av vårdinsatser och mottagarna av desamma varit i det närmaste helt frånvarande. De borgerliga partierna har endast fokuserat på nettokostnadsutveckling och budgetavvikelser. Jag är övertygad om att vården inte vinner på en sådan debatt. Det skapar möjligen bra rubriker och en bild av ansvarstagande. Men det skapar ingen förbättring av vården. Det får oss inte att komma närmare en mer jämlik och jämställd vård.

Jag kommer ha tre specifika områden i fokus för mandatperioden, en jämlik vård, personalens villkor och Gotlands specifika förutsättningar som landets i särklass minsta sjukvårdshuvudman. Det kommer vara ett svårt uppdrag. Men svårt är ingen anledning för att inte försöka.