Gotlands Allehanda Tre professorer med anknytning till FN:s klimatpanel IPCC försöker i en debattartikel i SvD (11/3) korrigera ett påstått missförstånd. Det gäller IPCC:s senaste rapport, där kärnkraften står för en ökad andel av energiförsörjningen i de flesta scenarier där målet om att begränsa den globala uppvärmningen nås. Debattörerna hävdar att detta på inget sätt innebär att IPCC förespråkar användning av kärnkraft. Byrån andas ut och inser att den äntligen kan känna igen miljörörelsen. Målet är inte att bara att vi ska klara eventuella klimatomställningar utan att vi även ska gå ned i välstånd när strömförsörjningen stryps på grund av nedläggning av kärnkraft. Byrån tackar för klarläggandet och hoppas för debattörernas skull att det inte blir deras bostadsområden som kopplas bort först när den roterande bortkopplingen i elnätet slår till.