Ledare Gotlands Allehanda Sverige brinner. Det är en av följderna av torkan. Bara i Jämtland brinner det på 14 platser. Andra hårt drabbade län är Dalarna och Gävleborg. Helikoptrar används flitigt i brandbekämpningen och italienska brandbekämpningsplan skulle anlända i går kväll för att hjälpa till.

Varför har inte Sverige all utrustning och teknologi som krävs för att bekämpa många olika skogsbränder på samma gång? En jämförelse som jag nu sett dyka upp på flera håll samtidigt är mellan flygplan för brandbekämpning och flygvapnets Gripenplan. Hur kommer det sig att vi har råd att betala X miljoner för ett jaktplan, men saknar brandbekämpningsplan som bara kostar Y. Uppgifterna om kostnaderna går lite isär. Somliga är helt orealistiska

Själv hittade jag en fyra år gammal uppgift om vad ett vattenbombplan kostar. 240 miljoner kronor. Vad kostar Gripen? Två till fyra gånger mer än så. Gripen är faktiskt billigare i både inköp och drift än konkurrenterna, vilket kan leda till att ännu fler går på export i framtiden.

Andemeningen är ofta att försvar är slöseri jämfört med brandbekämpning. Men båda uppgifterna tillhör kärnan i det offentliga uppdraget. Kollektiva nyttigheter som näppeligen låter sig privatiseras och utan vilka staten snart kan upphöra att existera som en fungerande, sammanhållen enhet.

Sverige satsar faktiskt jämförelsevis lite på försvaret – oerhört mycket mindre än för tre decennier sedan då vi tillhörde de stater som stod allra bäst rustade i detta avseende.

Det säkerhetspolitiska läget är nu sådant att Sverige snabbt behöver bygga upp en del av den kapacitet som vi alltför hastigt monterade ner. Och det är verkligen inget slöseri.

Behöver Sverige egna vattenbombplan?. Kanske. Och kanske inte. Hittills har det gått bra att via internationella samarbeten hyra in den kapacitet vi tillfälligt behöver. Det sker långtifrån varje år. Det är svårare att hyra in försvarskapacitet vid ett hastigt uppflammande behov.

Jakob Wernerman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) svarar på Aftonbladets fråga om varför Sverige inte har denna kapacitet permanent:

– För det första måste man komma ihåg att brandsituationen just nu är unik. Det är sällan situationen ser ut som den gör nu.

– Sedan är tillgängligheten inom EU tillräckligt god. De senaste åren har vi behövt kalla in stöd vid skogsbrandsbekämpning vid tre tillfällen.

När brandbekämpande flyg tidigare inte har nyttjats i den utsträckning som varit motiverad har det berott på svenska myndigheter och inte på att det varit omöjligt att hyra in vattenbombplan. Men är det något som har ändrat sig nu, som gör att det är dags att Sverige skaffar egna plan? Britta Ramberg, biträdande chef för MSB:s enhet för beredskap, säger till TT:

– Det är en extremt dyr resurs och även om det är ett extremt läge just nu i Sverige så är det långtifrån varje sommar vi har det så här torrt. Det behöver ställas i ett större riskperspektiv. Men det är något som vi kommer att behöva titta på efter den här säsongen, om vi har rätt resurser utifrån de risker som finns.

Det låter som en rimlig plan. Vettigare än att rusa i väg och impulsköpa något som vi hittills alltid har kunnat hyra när vi behövt det.