Du ska inte tro du är något: Så lyder Jantelagens första paragraf. Ungefär så upplever jag att det politiska samtalet blivit. Så fort någon nämner att något går bra så blir det ramaskri för ”allt är inte bra”.

Vi ser hur dem som ger de goda exemplen blir överröstade av domedagsprofeterna. Sverige är i topp på många olika saker, men det får vi inte säga i det här landet. Istället hörs det mest om hur dåligt allt är.

När det kommer undersökningar som visar att Sverige som land är ett av världens bästa att bo och verka i, finns det alltid de som hittar något negativt. En samlad bild av alla undersökningar skulle kunna ge svar på tal men den har inte funnits lättillgänglig. Jag har i alla fall inte hittat någon bra och enkel sammanfattning av alla undersökningar förrän nu.

I mitt Facebookflöde dök den helt plötsligt upp. Bilden, med stort B, som ni kan se här bredvid. En genialisk bild där vi på ett tydligt sätt ser hur bra vi har det här i Sverige i en internationell jämförelse.

Bilden är framtagen av gotlänningen Staffan Landin och hans medarbetare, och lanseras på facebook och hemsidan med namnet ”makefaktagreatagain”. (ungefär gör fakta stort/viktigt igen). Landin, som tydligt visar att han tidigare jobbat ihop med faktagurun Hans Rosling, vill med sidan sprida fakta, vilket är enormt viktigt i dagens samhälle.

Frågan är om det hjälper.

I undersökning efter undersökning får verksamheter i välfärden bättre betyg av patienter och andra som omfattats av verksamheterna, än av de som inte varit i kontakt med verksamheterna alls. Fakta som visar att vård och omsorg fungerar bra tas inte emot för ”du ska inte tro...”.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har på sina nära fyra år vänt det underskott som Reinfeldt och Borg lämnade efter sig till ett överskott (och nej, det var inte lågkonjunktur 2014). Trots att den rödgröna regeringen fick regera sitt första år på en borgerlig budget. Dessutom har statsskulden minskats och är nu på samma nivå som 1977.

Arbetslösheten sjunker, sysselsättningen är den högst uppmätta i EU. I går fick vi se statistik från arbetsförmedlingen som visar att åtta av tio nya jobb under 2017 tillsättsattes av utrikes födda och den trenden fortsätter.

Sjukvårdens utmaningar, som vi ser är ett internationellt problem, har vi klarat av bättre än många andra länder. Den svenska sjukvården är bäst av de 16 OECD-länder som nyligen jämförts. Vi har fått längre vårdköer, men har kortare köer än de länder vi ofta jämför oss med.

Miljonsatsningar har gjorts på elevers hälsa och den sociala barn- och ungdomsvården. 10 miljarder har satsats på kommuner och landsting för att stärka välfärden. Det är nu 77 000 fler anställda inom vård, skola och omsorg, än när regeringen tillträdde. Över 100 000 fler är anställda inom hela välfärdssektorn.

Socialdemokraterna har, trots att de leder den parlamentariskt svagaste regeringen någonsin, införlivat eller påbörjat att införliva över 80 procent av sina vallöften.

Ja, mycket har vi som vi bör vara stolta över. Vi har många orsaker att slå oss för bröstet. Men Jantelagen ligger över oss som en våt filt. Vi ska inte tro att vi är något.