Debatt Gotlands Folkblad I sin krönika den 8 mars försöker Björn Jansson (S) blanda bort korten när det gäller regionens ekonomi. Han är irriterad över att jag pratar om regionens ekonomi och han försöker förklara att regionens budget aldrig byggts på reavinster. Det är inte sant. Jag vill, som exempel, påminna Björn Jansson om det budgetbeslut de tog i den s-ledda majoriteten i november 2014. Resultatet för 2015 var då budgeterat till plus 3 miljoner och innehöll reavinster på 15 miljoner. Det är dumt att kasta sten i glashus, Björn! Det stora ekonomiska problemet i regionen är att nämndernas verksamhet inte klarar sig inom tilldelad budget, däremot har engångsintäkter ofta hjälpt till så årsresultatet ändå blivit positivt. Regionen behöver ha en budget med 100 miljoner ( 2%) i buffert för att klara oförutsedda utgifter och svängningar i konjunkturen, det är vi helt överens om.

En annan sak som irriterar Björn Jansson (S) är att vi i oppositionen ställer frågor/interpellationer i fullmäktige. Men det är ju ett av de demokratiska verktyg som finns för oss i oppositionen att lyfta olika frågor. Jag förstår att det svider när vi i Centerpartiet ställer frågor om hur de rödgröna ser på LSS, valfrihet, ungdomsinflytande och varför inte de privata vårdcentralerna skall ha samma ekonomiska förutsättningar som de offentligt drivna vårdcentralerna. Vid senaste fullmäktige föreslog vi också att kompetensen inom landsbygdsutveckling behöver stärkas i regionen.

Vi i Centerpartiet kommer fortsätta att lyfta frågor och kämpa för att landsbygden skall synas i regionens satsningar. Att det finns en bra grundservice i serviceorterna och en förbättrad kollektivtrafik. Ett aktivt lantbruk och ökad livsmedelsproduktion är oerhört viktigt även för utvecklingen i Visby och på hela Gotland. För utan de gröna näringarna som ger mat, jobb, möjligheter till energiomställning, landsbygdsutveckling och öppna landskap skulle inte Gotland vara lika attraktivt. Gotland skulle inte ha den unika natur och kulturmiljö som bidrar till livskvalité för oss gotlänningar.