Krönika Gotlands Folkblad Det är med skräckblandad förtjusning jag tar mig an uppdraget som Socialdemokraternas gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet. Och ja, alla val är tillfälliga tills dess att pusselbitarna i regeringsbildningen fallit på plats. Men, jag tänker faktiskt glädja mig åt det här, nu, och sätter mig med liv och lust in i frågorna på mitt nya ansvarsområde.

Och vad är det värsta som kan hända? Att jag glatt mig ”i onödan” och lärt mig nya saker? Det kan jag leva med! Tack för förtroendet, hur som helst! Kanske en extra varm tanke till de som inte är socialdemokrater, men ändå generöst räckt ut handen och erbjudit sin kunskap och sina erfarenheter på området. Guld värt!

Nog finns det utmaningar på de politikområden som lyder under mitt nya utskott och att lista dem vore bara dumt, alltid glömmer man något. Men, i sammanhanget förtjänar det att nämnas att det finns all anledning att hålla ett mycket högt tempo i omställningen. Självklart ska det vara lätt att göra rätt för den enskilde konsumenten, i allt från att kunna återvinna nära hemmet och dela på nyttigheter med andra människor, men det krävs också ett visst mått av krisinsikt: vi måste jobba smartare, i all konsumtion, resande, återvinning.

Helst ska det vara gott för både plånbok och samvete att leva i samklang med klimat och miljö. Där är vi sannerligen inte idag, men med gemensamma krafter blir det möjligt. Att politik gör skillnad märks inte minst i den svenska livsmedelsproduktionen, där den stadigt ökat de senaste åren och nu ligger på imponerande nivåer.

Nu håller vi i det här – köp svenskt! Nyttigt på så många sätt!

Nyligen lämnade den danske musikern Kim Larsen jordelivet. Jag ska inte påstå att han förändrat mitt liv eller så, jag är nog för ung för att på allvar ha kommit i kontakt med hans musik. Men i alla minnesord som cirkulerat, har ett citat av honom etsat sig fast. Han sa, fritt översatt och sammanfattat, att han inte begriper vad en regering ska vara bra för, om den inte är till för de svaga. Så enkelt, så stort.

Vem som kommer att bilda regering i Sverige är ännu oklart, Ulf Kristersson har sonderingsuppdraget när det här skrivs. Jag hoppas innerligt att den som bildar regering kommer att vara en ledare som ser sitt ansvar för de svaga.

Jag har svårt för själva begreppet ”de svaga”, det är så stigmatiserande men det är alltid ett mått på ett samhälles styrka – hur väl vi tar hand om våra ”svaga”.

Efter den måttstocken bör varje regering mätas.