LEDARE GOTLÄNNINGEN Integrationen har misslyckats. Så låter det så fort en politiker öppnar munnen när de ska kommentera Sveriges flyktingpolitik.

Det är en sanning med stor modifikation.

Runt om i landet finns otaliga exempel på motsatsen. Inte minst här på Gotland. Här har flyktingarna tagits emot med värme och omtanke från första dagen. Det har lett till att det nu finns många ungdomar som är starkt rotade i sin nya hembygd. De har jobb, de har lärt sig språket, de har boende. Ändå ska de utvisas.

Läs Lasse Linussons artikel om Khodadad Akbari i dagens GT. Kan nån människa begripa vad det finns för ordning och reda och logik i hur myndigheterna hanterat hans ärende?

Det står mer och mer klart att för att inte anklagas för att försöka lura asylsystemet ska du efter månader på flykt direkt vid ankomsten skaka av dig alla upplevelser och uppträda helt och hållet samlat och sakligt. För allt du säger i den stunden kan och kommer att användas emot dig. Jag tycker inte att det är svårt att förstå att man i den situationen kanske säger något som man tror ska hjälpa en att få stanna. Man ska inte få ljuga sig till ett uppehållstillstånd, men i Khodadad Akbaris fall hade han ändrat en uppgift från vad han sagt i ett första skede. Detta läggs honom till last i vågskålen för avslag.

Sverige godkänner inte heller tazkiran, det dokument som är den viktigaste identitetshandlingen i Afghanistan. Under processen har Khodadads ålder också skrivits upp, det som somliga menar är det samma som att han ljugit om sin ålder.

Khodadads öde är allt annat än unikt. Så här ser det ut för många andra unga afghaner som aldrig satt sin fot i det land de nu anses kunna leva helt säkert i. Från att de fyllt 18 anses de vara vuxna i en helt annan betydelse än det vi lägger på infödda pojkar som fyllt 18 år. Det finns vuxna människor som ägnar orimligt mycket energi på att utmåla denna grupp med ungdomar som ”9 000 vuxna afghaner” som saknar asylskäl och försöker lura sig till ett uppehållstillstånd.

Det finns de som försökt utnyttja systemet. Uppenbart vuxna personer har hävdat att de inte är myndiga. Det finns också de som begår brott under sin tid i väntan på beslut. Dessa beteenden ska självklart inte belönas. Brott ska straffa sig, oavsett vem som begår dem. Men det är inte brottslingen som är normen i gruppen unga afghaner, det är Khodadad.

* * *

En viktig granskning i Aftonbladet beskriver 112 gärningsmän bakom 56 domar för gruppvåldtäktsbrott som meddelats mellan 2012-2017. Våldtäktsmännen är oftast unga, sju av tio var mellan 15 och 20 år, och påverkade av alkohol eller droger. De kände oftast offren, vars medianålder var 15 år. De flesta, 82 av 112, är födda i länder utanför Europa.

När man läser vad de intervjuade gärningsmännen säger om de brott de har begått är det dock precis detsamma som återkommer vid så gott som alla former av sexuella brott.

”Jag trodde hon ville”. ”Jag minns inte vad som hände”. ”Jag var full”.

I går meddelade Brottsförebyggande rådet att en ny studie kring gärningsmäns härkomst kan komma att behövas. Fakta skadar aldrig.

Men så länge vi har ett rättssystem där gärningsmännen kan komma undan genom att ljuga spelar det ingen roll i vilket land de är födda.