GOTLÄNNINGEN C-DEBATT Både landsbygden och Visby behöver befolkningstillväxt för att vi ska stärka förutsättningarna för en bra välfärd och service över hela Gotland.

En av nyckelfrågorna är då tillgången till bostäder. I dag är nästan allt som byggs utanför Visby egna hem trots att det också finns efterfrågan på hyreslägenheter. Gotlandshems intresseundersökning till dem som står i bostadsbolagets kö visar det tydligt.

Trots det upplever jag att Gotlandshems inställning är mycket negativ till att bygga på landet. Undersökningen visar att 5 procent av de ungefär 10 000 svarande vill bo på landet. Det kan ju tyckas lite men det motsvarar 500 personer! 2 900 personer kan tänka sig bo både på landet och i Visby.

Nej, nu måste Gotlandshem ta seriöst på uppdraget och komma igång med bostadsbyggande även utanför Visby!

Vi i Centerpartiet föreslog vid senaste fullmäktige att regionen ska inrätta en funktion för landsbygdsutveckling som kan bidra med ett helhetsperspektiv när det gäller landsbygdens och framförallt jordbrukets villkor. De gröna näringarna har stora förutsättningar att utvecklas och bidra till en ökad livsmedelsproduktion i landet.

Det är oroande att Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel nu endast är runt 50 procent. I vårt budgetförslag prioriterade vi landsbygds- och tillväxtarbetet högre än den rödgröna majoriteten. Där finns finansieringen Erik Fransson!

När man läser Erik Fransson på Gotlands Folkblads ledarsida får man känslan att han gör allt för att ”skriva negativt” om Centerpartiet. Han känner inte igen C och är besviken. Tack detsamma skulle man kunna säga. Centerpartiet och Socialdemokraterna är mycket riktigt folkrörelsepartier men jag känner inte igen (S) i den kalla och hårda politik de nu driver. Nu senast begränsningar i LSS-insatser till barn och äldre och tal om tiggeriförbud och stängda gränser.

Sverige behöver förnyelse och den nu S-ledda regeringen har inte gjort många rätt när det gäller landsbygdspolitik. De gröna näringarna är viktiga i miljö- och klimatfrågorna men Landsbygdskommitténs förslag händer inget med.

Regeringen inför flygskatt istället för att jobba för mer förnyelsebara bränslen. Här på Gotland har de stoppat den tredje elkabeln som bromsar utvecklingen av vind och solenergi. Småföretagens villkor och äganderätten är andra områden där jag upplever att socialdemokraterna har mycket kvar att göra för att få förståelsen för att 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen. Lokalt är politiken överens i många frågor men det finns stora ideologiska skillnader.

Jag är mycket förvånad över att Socialdemokraterna, som det folkrörelseparti de är, avfärdar Centerpartiets motion om ungdomsfullmäktige så lättvindigt. Studieförbundens demokratiundersökning visade att hela 74 procent är oroliga för demokratin. Bland ungdomar 18-29 år vill nästan hälften hellre se experter som styr än politiker. Detta är allvarligt och därför är det så viktigt att vi hittar nya former för ungdomars inflytande och kunskap om hur vår demokrati fungerar.

Lycka till Micke Erixon! En frisk fläkt som nu tar över ”kvartersbutiken” Bingan.