Krönika Gotlands Folkblad Oppositionsrådet Eva Nypelius (C) antyder vid varje tillfälle hon får möjlighet att kommentera regionens ekonomi, att majoriteten använder fastighetsförsäljningar till driften. Nu senast i GT:s artikelserie.

Jag måste påminna Eva Nypelius att budget inte läggs, vare sig den varit styrd av antingen Centerpartiet eller Socialdemokraterna, där driften finansieras av fastighetsförsäljningar eller reavinster som det egentligen handlar om.

Reavinsterna har alltid budgeterats måttligt i den kommunala ekonomin. Däremot så har resultatet oftast blivit bättre i samband med bokslut. Vissa år så har reavinster spelat större roll än andra, men oftast i samband med att det kommit in mer skatt, statsbidrag eller att det skett besparingar.

De överskott som skett vid årets slut har aldrig använts till att täppa till hål i driftsekonomin utan de har alltid använts för att säkra balansen i den kommunala ekonomin. Detta har alltid varit så även när Eva Nypelius suttit i majoritet. Det största problemet är att kommunen inte alltid har haft en budget vid årets början som varit tillräckligt stor för att kunna hantera de ekonomiska svängningar som alltid drabbar den kommunala sektorn.

Kommunen skulle behöva ett överskott på runt 100 miljoner kronor för att kunna hantera de avvikelser som oftast sker inom den sociala- och sjukvårdssektorn. Så det finns ingen anledning för Eva Nypelius att ta till brösttoner för hon är i så fall lika dålig som de hon kritiserar.

Det märks att det är valår. Centern börjar nu pumpa ut interpellationer och motioner som skall stärka deras aktier i valrörelsen. Är smått förvånad över deras agerande. De har börjat lova satsningar främst på landsbygden som jag tror att de kommer att få svårt att infria. Det de säger sig vilja göra kommer att kosta, svåra att genomföra och det kommer inte att bli lätt att finansiera dessa. Dessutom så är jag inte säker på att samarbetspartnern, Moderaterna, kommer att stillatigande se på denna löftesflora. Så centern bäddar för rejäla löftesbrott om de skulle få styra regionen och sånt brukar straffa sig.

Regionen har fått en hyfsat god ekonomi och det bådar gott inför framtiden. Dels tack vare inflyttning, fler i arbete, större skatteintäkter men även de kostnadsminskningar som varit politiskt målmedvetna, strukturerade och genomarbetade. Det finns dock utmaningar så den sittande majoriteten gör bäst i att hålla hårt i utgifterna och bädda för en budget 2019 med minst 100 miljoner kronor i buffert. Tufft, javisst, men nödvändigt.