Krönika Gotlands Folkblad Människan är förunderlig. Vi har sålt vår mangårdsbyggnad. Lagt ner vårt ferieboende och vår dröm om ett sådant för funktionsnedsättning blev aldrig till. I stället tömdes husen och läge för prylmarknad uppstod. Men folk var inte intresserade av saker, bara ursprungspriset på gården. Flera kände till köpesumman från 1974. Själv har jag ägnat mig åt fastighetsdeklaration hela våren. Pärm på pärm utan rätt vetskap om vad och när man fick dra av reparationer. Det skall mäklaren befatta sig med sa personalen på banken. Det är det de har betalt för. Jaha, så fick jag en broschyr på avdragsrätt, när jag beskedligt frågade och nu var det att börja om. Skatteverket skulle ha besked om rotavdrag inte slutsumman vid inbetalning av faktura. Skadeglatt sa någon när jag infört detta i mina kolumner att rotavdrag kan du glömma, det har skatteverket ordning på, serru.

Då sökte jag mäklarbyrån igen men fick ny kunskap om att vad man sålt av på en gård, mark eller skog måste dras av från ursprungliga köpesumman. De fakturorna var inte bara försvunna i min mans minne. De gömde sig någonstans bland alla dessa 43 år av deklarationer. Så står folk från bygden mitt i marknaden och talar om för oss vad vi gett en gång för gården. Ja, jag hittade pärmen som fått namnet ALLT instoppat i en bokhylla, men jag hade bara behövt gå nästgårds för att få svaret.

Det är fler som har dåligt minne. En före detta byggnadsnämndsordförande Lars Thomsson (C) påstår att byggnadsnämnden spårat ur. Att miljöpartisten Nordblom inte tar ansvar för landsbygden. Det är att kasta sten i glashus.

Vad gjorde Thomsson på sin tid för att hjälpa till med ett behövligt boende för funktionsnedsatta på landsbygden. Då handlade det inte om åkermark, utan siktlinje. Tomter kunde inte placeras i siktlinje, i alla fall inte i vår socken, men i Fide. Sen gick vindkraft, som aldrig kommit till, före annan näring. Men då satt S på stolen.

All åkermark är enligt Mark och miljödomstolen inte byggbar. Åkermark måste tas ur jordbruksproduktion, alltså ägaren måste avstå från EU medel, för att marken skall komma ifråga.

Att det behöver byggas på landet vet vi alla, men av egen erfarenhet vet vi landsbygdsbor, att det finns gott om bromsklossar i alla läger och ingen gräddfil. Bygglov är ett lotteri och hur folk på byggnadsnämnden mår för dagen.

Jag behöver bara gå ut på vägen för att se hur de planer, som avkrävts av oss för dyra pengar, hur de har omvandlats till en alldeles förfärlig bebyggelse. Min handikappade familj har aldrig fått tillstånd att bygga det vi ansåg gynnade landsbygden, men sommargästen får bygga märkliga ting.