LEDARE GOTLÄNNINGEN Alla är överens om vikten av att involvera ungdomar i det demokratiska arbetet. Både att de har rätt till inflytande men också för politikerna att få en ingång till vad ungdomarna vill och tycker.

Men trots att alla var så eniga om saken var det viktigare att inte bifalla motionen av Eva Gustafsson (C) som föreslog precis det som alla ville ha.

Ibland blir politiken helt obegriplig.

Det alla utom C och L såg som ett absolut krav och inte ett ord för att beskriva vad man var ute efter var ordet ”ungdomsfullmäktige”. Trots att motionen tog upp flera olika metoder som prövats i andra kommuner för att öka ungas inflytande, valde majoriteten och (M) att tolka det som att motionen krävde en yngre version av regionfullmäktige.

Trots att debatten på ett tidigt stadium klargjorde att det inte var det som efterfrågades.

Med denna bokstavstolkning riskerar vi att få motioner med väldigt många citationstecken eller uppradning av synonymer och omständliga formuleringar för att motionen inte medvetet ska tolkas negativt.

Men vill man inte så går det inte.

Trots att fullmäktige hade chansen att göra det alla partier var överens om var viktigt röstade fullmäktige ner förslaget. Bara Centerpartiet och Liberalerna ville gå vidare.

Ett parti som lyckades stå i centrum under stor del av debatten i flera frågor var Sverigedemokraterna. Detta lyckades de med utan att ens själva delta i någon debatt.

Stor hjälp fick de av Liberalerna som tyckte det fanns anledning att anklaga fullmäktige för att avslå en motion istället för att anse den besvarad bara för att den var skriven av Sverigedemokraterna.

Den debatten tog en massa tid i anspråk som vi aldrig får tillbaka. Snacka om att försöka skrapa fram en konflikt där ingen konflikt från början fanns.

SD Gotland har trots att de funnits på ön i ett decennium inte många företrädare med vare sig politiskt intresse eller som är insatta i den lokala gotländska politiken. Därför blir det konstigt när en sverigedemokrat kräver konsekvensanalyser av ett beslut som togs för tio år sedan.

Som att man beslutade om ett långsiktigt regionalt utvecklingsprogram helt utan analys om konsekvenserna. Motionen skulle självklart därmed avslås. Oavsett vilket parti som hade krävt detta orimliga. Men grattis SD till ytterligare ett varv på offerkoftan helt utan egen insats.

Den politiska vilden på SD-mandat, Hannes Müller, har svårt med auktoriteter. Mycket svårt. Under gårdagens sammanträde kunde han inte hålla sig utan snäste till regionfullmäktiges ordförande att vara tyst.

Han drog sig inte heller från att vilt spekulera om FI-, V- och MP-ledamöters eventuella närvaro på möten med vänsterextrema och våldsbejakande grupperingar.

Vad han vill med sitt mandat i fullmäktige är nu i periodens slut fortfarande ytterst oklart,

Mer än att han är emot det mesta.

Däremot är han med sitt enda mandat fortfarande mer än dubbelt så aktiv som de två SD-mandaten.