Ledare Gotlands Folkblad Personer med Downs-syndrom är födda med tre exemplar av kromosom nr 21, vilket är anledningen till att just 21/3 utsågs till världsdagen för Downs syndrom. Dagen uppmärksammar vi bland annat genom att ”rocka socka”. Det innebär att man tar på sig två olika sockor eller strumpor för att uppmärksamma Downs syndrom och för att visa sitt stöd för allas lika värde. Sockorna har blivit en symbol då de påminner om kromosomernas X-form när de läggs med hälarna mot varandra. (Se bilden).

”Rocka socka” är en del i kampanjen ”Lika värde” som Svenska Downföreningen dragit igång. I kampanjen är man tydlig med att alla är olika, men att alla också har samma värde. Det gäller även för personer med Downs syndrom. Alla är olika, har olika behov och behöver därför olika lösningar för att kunna bli mer delaktiga i samhället. Lagstödet finns, inte bara i svensk lag utan även i olika FN-deklarationer, men trots det är arbetet inte helt smärtfritt.

Det är viktigt att kunskapen om Downs syndrom ökas hos oss alla. Svenska Downföreningen gör ett fantastiskt arbete för att öka våra kunskaper. De är också med och driver påverkansarbete för att personer med diagnosen ska kunna få full delaktighet och självbestämmande över sina liv.

För att nå dit behöver fler ha känna till mer om syndromet. Hur är det att leva med diagnosen? Hur är det att ha anhöriga med Downs syndrom? Mycket av förståelsen får vi genom att träffa och lära känna varandra. Fördomarna finns hos många som inte får möjlighet att träffa eller umgås med personer som har diagnosen. Därmed ökar risken att bemötandet från samhället och samhällets medborgare begränsar möjligheten för personer med Downs syndrom att kunna vara delaktiga på olika nivåer i samhället.

Mycket har hänt om vi ser tillbaka en 20 till 25 år. Personer med Downs syndrom syns genom det karakteristiska utseendet och är därför lätta att identifiera. Så länge de varit undangömda har de också setts som annorlunda. Men genom åren har deras medverkan i media ökat och därmed har de också fått en mer naturlig plats i samhället.

Inte minst Glada Hudik-teatern har varit en stor del i att ”normalisera” personer med syndromet. Teatern startade 1996 men det var först runt 2010 som deras arbete blev ordentligt uppmärksammat. Nu är skådespelarna i teatergruppen kändisar och några av dem förekommer mer eller mindre dagligen i olika mediesammanhang. Filmer som ”Hur många lingon finns det i världen" och uppföljaren ”Hur många kramar finns det i världen" har gjort succé. Glada Hudik-teatern och den uppmärksamhet den rönt har med stor säkerhet gjort vardagen bättre för alla med Downs syndrom.

Precis som alla andra världsdagar är 21/3 dagen då extra fokus läggs på att uppmärksamma Downs syndrom och de problem som finns i samhället för personer med diagnosen. Dagen gör skillnad, men de stora skillnaderna görs i det dagliga arbetet. Ett arbete som görs av en enorm mängd människor utan att det uppmärksammas i någon större utsträckning. Det är där de stora hjältarna finns oavsett om de själva har Downs syndrom eller inte. Det är också för deras del vi i dag ”rockar socka”.