Ledare Gotlands Allehanda Tre terrormisstänkta islamister boende i Sverige har gripits i jultid. Utomlands. En greps på flygplatsen Stansted i Storbritannien 20 december. Näste i Köpenhamn 22 december. På självaste julafton greps en tredje misstänkt i Rotterdam, Nederländerna.

Det är sedan tidigare känt att Sverige varit en storexportör både av IS-krigare och av hugade terrorister i europeiska sammanhang. Att dessa tre har kunnat gripas tyder förhoppningsvis på att åtminstone Säkerhetspolisen har hygglig koll på läget. Även om det är okänt varifrån den information kommer, som lett till gripandena.

Nervösare blir man av att läsa på Dagens Nyheters debattsida när rikspolischefen Dan Eliasson skriver tillsammans med Mats Löfving, som är ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning. Den verklighet de beskriver – och som Eliasson bär huvudansvaret för – är, för att tala med statsministern, helt oacceptabel. Under rubriken ”Det är för lätt för kriminella att komma undan i dag” konstaterar Eliasson och Löfving bland annat att:

”Hittills under året har närmare 40 personer skjutits ihjäl i landet. Bara för några år sedan handlade det om ett tiotal dödsskjutningar årligen. Det räcker inte bara med insatser från polisen och rättsväsendet för att bryta den negativa trenden. Hela samhället måste agera utifrån sina ansvarsområden.”

De föreslår en lång rad åtgärder på vitt skilda samhällsområden. Till exempel skarpare lagstiftning mot den grövsta brottsligheten, hårdare tag och andra ingrepp mot unga lagöverträdare, fler poliser med mer resurser och starkare rättsskydd för poliser.

Mycket av detta är verkligen angeläget. Men polisens problem är verkligen inte bara ett resursproblem, resursbristen har istället blivit en ursäkt för ett misslyckande. Den enskilt viktigaste åtgärden för att göra livet som kriminell mindre attraktivt är att fler brottslingar får sona de brott de begår. Att fler åker fast.

Finns det någon som tror att Dan Eliasson är rikspolischefen som kommer att kunna vända den negativa utveckling som han basat för? Men det krävs förmodligen ett maktskifte på regeringsnivå för att Dan Eliasson ska få ta sin partibok och gå.