LEDARE GOTLÄNNINGEN Att efter åtta års hårt arbete inte få väljarnas förtroende att fortsätta leda Gotland är tungt. Det är lätt att känna empati med den rödgröna före detta majoriteten i detta. Även om man inte delar de politiska lösningarna råder ingen tvekan om att alla partier jobbar för det de tror är det bästa för Gotland.

Men det spel som de rödgröna toppolitikerna nu ägnar sig åt är svårare att förstå och framför allt främjar det ingenting av allt tal om vikten av samarbete och nya lösningar för att leda regionen politiskt.

Nu ägnas all kraft åt att svartmåla och misstänkliggöra Centerpartiet och kräva att Alliansen ska splittras. Man kommunicerar via journalister och stänger alla dörrar för samarbete.

Det är trist att se och det är verkligen inte bra för Gotland.

Som på en given signal la Meit Fohlin, Saga Carlgren, Stefaan De Maecker och Isabel Enström ut i stort sett likalydande inlägg på sina Facebook-sidor där de påstod att Centerpartiet tänker leda regionen med stöd av Sverigedemokraterna, och gav sken av att ingen blivit tillfrågad om blocköverskridande samarbeten.

Av förklarliga skäl har inte alla partier tillfrågats av den gotländska alliansen. Vissa partier står så långt från varandra att det skulle bli ogörligt att samregera. Alliansen gick till val tillsammans, om detta rådde ingen tvekan. Det finns inget mandat från väljarna att styra med en S-ledd storkoalition. För det är det som verkar vara det rödgröna erbjudandet. Socialdemokraterna ska leda, det är det överordnade kravet.

Det skramlar ganska mycket om de tomma tunnor som larmar om att ”ge SD makten” när man utesluter samarbete med det parti som varit, och är tydligast som motkraft till SD, för att sträcka ut handen åt det enda parti som öppet deklarerat att de vill släppa in SD i stugvärmen.

Allians Gotland har fått nej från de partier de sett möjligheter att bilda gemensamt styre med: Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ. Då återstår alternativet att regera i minoritet och söka blocköverskridande överenskommelser i de frågor där man inte redan är överens. Krångligt och svårt, men fullt görligt.

De rödgröna antyder att de tänker avstå från sådana överenskommelser, rösta mot Alliansens alla förslag och därmed låta SD avgöra i sin egenskap av vågmästare.

Så kan man göra men om man hoppas att väljarna ska belöna detta agerande tror jag man är fel ute. Jag hoppas innerligt att tonläget kan taggas ner och ersättas av den avgörande samarbetsvilja som nu behöver visas från alla håll.

Det är inte Alliansen eller de rödgröna som gett SD sex mandat och vågmästarroll. Det är väljarna. Men sex mandat mot 65 är ingenting. Alla partier som tillsammans har 65 mandat har sagt sig vara öppna för blocköverskridande lösningar.

Visa nu denna vilja i praktisk och pragmatisk handling.

Skulle det bistra klimatet i politiken rankas mot det gotländska företagsklimatet skulle kanske det sistnämnda äntligen hamna i topp. Att ha ett sämre klimat än det gotländska näringslivet är en bedrift.

Fyra myrsteg upp i årets rankning som presenterades av Svenskt Näringsliv i går, från plats 257 till 253 (av 290). Men fyra myrsteg i rätt riktning.

Bra jobbat alla!