Skolan införde militär disciplin varpå betygen rusade i höjden. Så beskrev Skånska Dagbladet de lyckade förändringarna på Ölyckeskolan i Löberöd. Så långt har alltså mesigheten inom skolan brett ut sig att när en rektor inför förbud mot ytterkläder i klassrummen, förbjuder mobiltelefoner när de inte används i undervisningen samt inför punktliga lunchtider så anses det vara militär disciplin. Måhända är det en förtäckt kritik av den svenska militären, men Byrån anser ändå att debatten om huruvida flumskolan enbart är ett borgerligt slagord eller en realitet nu torde ha avgjorts.