LEDARE GOTLÄNNINGEN Det är lätt att det blir samma personer och röster som hörs i samhällsdebatten. Vi behöver fler som berättar om livet på Gotland, och är med och skapar en fylligare och bredare berättelse om vår ö.

Tillsammans kan vi göra berättelsen så bred att vi alla får plats i den. Den uppdaterade bilden av Gotland syns inte i den utsträckning den borde och kanske går det att påstå att Gotland har ett imageproblem.

Låt oss gemensamt släppa fram fler röster genom att se till att skapa de bästa förutsättningarna och den mest gynnsamma miljön, där nya röster kan både gro och växa.

Ur ett demokratiskt perspektiv är delaktighet viktigt. Strukturerna äger vi alla gemensamt, så valet är vårt.

En del i detta är förenings- och kulturlivet som har stor betydelse för den regionala självbilden.

Exempelvis när det rör vårt gemensamma kulturarv, identitet och mötesplatser.

Därför är det viktigt att alla målgrupper på något sätt är engagerade i vår hembygd.

Ibland tror vuxna att unga har ett bristande engagemang. Men kanske är det så att vuxna inte vet vad som engagerar?

Siffror från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor berättar att 40 procent av unga gärna skulle engagera sig i en förening där de bor om bara några frågade dem.

Valberedningar har ett stort ansvar när det gäller att våga fråga nya personer. Avgörande steg är uppmuntran från existerande föreningsmedlemmar och ett attraktivt uppdrag.

En uppmaning till oss alla är att se till att skapa en god och välkomnande organisationskultur där det är lätt att komma in som ny. Sammanhang som präglas av informella kontakter är inte attraktiva för nya personer.

Det är viktigt att inte ställa för stora krav på den nya målgruppen att den ska ta ansvar för olika roller som det eventuellt är brist på, exempelvis, ung, organisatör och inspiratör.

När det gäller kommuniktion kan det vara bra att fundera på om det finns någon annan som kan säga samma sak som en själv.

Då är det bra att uppmuntra hen att ta ordet istället för dig själv. I många näringar och sammanhang är det fortfarande män som är dominerande och det kan leda till att det också är män som syns och hörs. Dessa män behöver tänka på att släppa fram andra människor i sin närhet.

Eftersom en permanentad homogen bild kan vara svår att tränga igenom.

Utmana påståendet att det endast finns en väg och ett sätt. Tänk aldrig att din åsikt inte är intressant eller relevant – jag ser fram emot att höra vad just du tycker och tänker!

Börja gärna med att skriva en insändare och skicka till Gotlands Tidningar.