Ledare Gotlands Folkblad I gårdagens Gotlands Tidningar kunde ni läsa om den informationskampanj som Hyresgästföreningen bedriver för att uppmärksamma sina medlemmar på hur olika politiska förslag skulle kunna slå. Från de borgerliga partierna i riksdagen vill man ändra systemet för hyressättningen. De vill att marknaden ska styra hyran mer än den gör i dag. Moderaterna har beslut på att de ska verka för ett ”nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet”, alltså en form av marknadshyror. Även Centerpartiet är ivriga förespråkare för en avreglering av hyressättningen.

Hyresgästföreningen har låtit en konsultfirma beräkna följderna av en mer marknadsstyrd hyra och de kommer fram till att hyresökningarna kan bli 30 procentiga i snitt och upp till 50 procentiga i storstadsregioner med bostadsbrist och starka ekonomiska grupper. Susanne Filipsson, ledamot för regionstyrelsen i Hyresgästföreningen Sydost, kommenterar undersökningen i GT på följande sätt:

”Den bekräftar det vi redan vet, att det vore katastrofalt för hyresgäster men även samhällsekonomiskt i det längre perspektivet.”

Hur en mer marknadsanpassad hyressättning skulle slå här på ön kan vi väl lätt se framför oss. Med den bostadsbrist som råder på ön, vilket de köer som Gotlandshem har är ett tecken på, skulle priserna skjuta i höjden. Ni vet det där med tillgång och efterfrågan.

Om man tänker lösa bostadskrisen genom att avreglera hyressättningen så har man tänkt fel. Hur många fastighetsbolag skulle vilja se ett överskott på lägenheter om det är marknadshyror som gäller? Men för alla de som i dag står i någon bostadskö och vill ha ett boende skulle det vara bra med ett överskott på lägenheter, om än inte så stort. Det skulle också vara bra för samhället i stort om den flaskhals som bostadsbristen är skulle byggas bort.

Då finns det ledigt boende att få tag på när du får ett nytt jobb på en annan ort än den du bor på, när ungdomar vill flytta hemifrån, när äldre inte längre orkar med hus och trädgård, när studenter flyttar till studieorten och när samboendet inte funkar längre.

Mycket skulle bli bättre om det fanns tillgängliga bostäder.

Men marknadshyror och även en mer avreglerad blir en automatisk bromskloss för att bygga bort bostadsbristen. Men frågan om hur man får en bostadsmarknad med ett litet överskott på bostäder har inga enkla svar. Det är dyrt att bygga nytt och de regelverk som finns i dag gynnar inte byggande av hyresrätter.

Allmännyttan borde kunna ges ett stort ansvar, men efter de ändringar som den förra moderatledda regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen genomförde måste även allmännyttan drivas enligt affärsmässiga principer. Detta minskar möjligheten för allmännyttan att uppfylla det samhällsansvar som var orsaken till att de allmännyttiga bostadsbolagen bildades.

Som ni förstår finns de hopp om förändring, men då krävs det ett valresultat som ger de partier som tydligt är emot en avreglerad hyressättning en betryggande majoritet.

Så om du tycker att det är bra om hyrorna hålls kvar på en rimlig nivå, se då till att lägga rätt valsedel i kuvertet den 9 september.