Gotlands Allehanda Mohamad Sahid Alali och hans två döttrar flydde från krigets Syrien till Sverige där de fick permanent uppehållstillstånd, rapporterar SVT Dalarna. Nu bedömer han att det är säkert att återvända till sin hemstad Homs för att återförenas med sin familj, hustrun och sonen, som båda är kvar. Men han får ingen hjälp av svenska myndigheter eftersom han saknar syriskt pass. Istället får han bidrag så länge han stannar kvar.

En vuxen person som fått uppehållstillstånd i Sverige men frivilligt återvänder till sitt hemland kan i dag erhålla 10 000 kronor av Migrationsverket för vuxna och 5  000 kronor per barn i resebidrag. Maximalt utbetalas 40 000 kronor för en hel familj. Utöver detta kan familjen få återetableringsstöd på 75 000 kronor.

Dessa pengar skulle gott och väl räcka till de 15 000 kronor som Alali behöver för att skaffa syriska pass, och dessutom köpa flygbiljetter. Problemet är att resebidraget inte får användas till just pass. Detta ska vägas mot kostnaden för att familjen stannar i Sverige, där Alali antagligen skulle behöva lång tid på sig att lära sig svenska och få ett jobb.

Under förra året betalade en tiondel av Sveriges kommuner ut försörjningsstöd till personer som, till skillnad från Alali, inte fått uppehållstillstånd men som ändå olovligen uppehåller sig i landet. När det offentliga delar ut bidrag till dessa människor sänder de dubbla signaler och spär på tillväxten av parallellsamhällen.

När en laglydig person som Alali gör bedömningen att det är säkert att återvända till hemlandet och är redo att göra det bör det offentliga systemet åtminstone inte lägga krokben för honom.

Allt för många politiker är för frikostiga med att betala ut bidrag till personer som olovligen uppehåller sig i landet. Mot den bakgrunden är det märkligt att de som har uppehållstillstånd och rätt att vistas i Sverige, men som vill återvända, inte får tillräcklig hjälp att göra det.