Debatt Gotlands Folkblad Centerns släppte i torsdags ett program för ökat bostadsbyggande. Det är glädjande att C vill vara med och jobba för fler bostäder över hela ön! Sammanfattar jag intrycken så finns där dock inget nytt. Det som är bra görs redan. Det stora problemet är att Centerns politik inte hänger ihop. De högt ställda ambitionerna lokalt är långt bättre än alliansens bostadspolitik nationellt. Det är synd.

Det byggs idag historiskt mycket på Gotland. 2016 var Gotland det län som ökade byggandet mest, med 141 procent. Sedan dess ligger vi på runt 350 nya bostäder per år vilket också är minst den takt vi behöver fortsätta ha. Att det byggs mycket här och i resten av landet är ingen slump. Det är tack vare aktiv bostadspolitik. Med incitament som bonus till kommuner som bygger mycket, subventioner till den som bygger billigt och till bostäder för äldre och studenter ser vi tydliga resultat. Socialdemokraterna vill fortsätta investera 5,6 miljarder kronor för fler bostäder i hela landet.

Inget av detta kommer fortsätta med en Alliansregering. Man går till val på att helt låta marknaden styra. Bonus till kommuner som bygger mycket ska bort och de vill stoppa investeringsstödet för hyresrätter, studentlägenheter och bostäder för äldre. Centern pratar mycket om vikten av att tro på möjligheter och vilja bygga på landsbygden. Jag delar både vilja och ambition men politiken måste förhålla sig till verkligheten och erbjuda lösningar.

God vilja räcker inte. Det kostar lika mycket eller mer att bygga i glesbygd med ett mindre befolkningsunderlag och ofta lägre efterfrågan. Det löser aldrig marknaden! Här behövs politik! Statsminister Stefan Löfven var ute i veckan och satte tryck på bankerna. I dag bidrar de ofta till att det blir dyrare eller omöjligt genom att inte tro på projekt i glesbygd. Incitament och subvention kan hjälpa. Politik och resurser krävs om vi ska utveckla vår landsbygd. Marknaden kommer inte att lösa det.

Ingenstans nämner Centern bostäder till rimligt pris. Förståeligt då de torde se konsekvenserna av sin egen politik. Slopar vi trycket på byggare att bygga billigt, incitament och subventioner kommer det både att byggas mindre och priserna kommer stiga. Dessutom går man till val på marknadshyror. Hyresgästföreningen spår hyreshöjning med 25-50 procent vid marknadshyror! Såklart man inte vill prata om det! Vid direkt fråga i radiodebatten om pris svarade Eva Nypelius (C) också svävande att ”tja, det nåt alla kämpar med. Det blir upp till marknadens aktörer att hitta lösningar”. Vem tror på det?

För oss är bostäder för olika grupper till rimligt pris viktigt. Vi har under perioden jobbat med flera metoder för att hålla pris lågt till kund. Det ska vi utveckla vidare. Det är tuffast för den som är ung.

Vi vill införa bostadsgaranti för unga. Nu kommer det att byggas på fyra platser utanför Visby samtidigt som vi ska gå in på Visborg där 800 bostäder finns i första skedet. Vi jobbar mer effektivt och offensivt än någonsin. Alltfler processer digitaliseras. Mycket finns kvar att utveckla men vi går absolut åt rätt håll!