Ledare Gotlands Allehanda Trots en stökig mandatperiod med stort manfall så dubblerade Sverigedemokraterna sina mandat i regionfullmäktige i valet i höstas, från tre till sex. Det verkar som om partiet därmed också dubblerade stöket.

Det har varit mycket om Sverigedemokraterna i lokala medier den senaste tiden. Och än mer är det i dagens GA. Avhopp från fullmäktige och den regionala styrelsen. Kritik från revisorn på grund av utlägg som inte bekräftas av kvitton. Ett möte i Hemse för dem inom partiet som opponerar mot dagens regionala ledning. En uppsjö av motkandidater till valberedningens förslag inför helgens årsmöte. Och så vidare.

Jag skrev nyligen om hur Sverigedemokraterna i praktiken skyddas av det isolerande islager som de andra partierna frusit in det i. Partiet skyddas också i viss mån av att väljarna kan ske inte förväntar sig interna bråk, men de förvånas åtminstone inte. De som i höstas röstade på SD i det regionala valet röstade på ett parti där fullmäktigegruppen var en tredjedel stum, en tredjedel förvildad och en tredjedel frånvarande. De röstade på ett parti där den interna makten nyligen erövrats av nya och tämligen oprövade förmågor.

Kanske blir somliga som röstade på SD nu besvikna över att bråken fortsätter och att även den nya ledningen ifrågasätts av en intern opposition som tycks ha svårt att bestämma sig för om den vill lämna eller ta över partiet. Men att partiet ska ha ett lugnt och sansat inre liv utan kontroverser är sannolikt inte speciellt högt prioriterat. Det viktiga är vad partiet representerar och opponerar mot.

Men det är klart att partiets lokala potential ökar om det utkristalliserar sig en tydlig vinnare och ledning som förmår företräda partiets politik med mer energi och koordination.

Sverigedemokraterna erhöll 12,71 procent av rösterna i riksdagsvalet på Gotland, men fick bara 8,40 procent av rösterna i det regionala valet.

Även i riket som helhet gick SD bättre i riksdagsvalet än i de kommunala valen. Men skillnaden var inte lika stor. I riksdagsvalet fick SD 17,53 procent av rösterna i riket, mot totalt 12,86 och 12,74 procent i alla landstings- respektive kommunvalen. I riket tappade partiet lokalt och regionalt drygt en fjärdedel av rösterna, jämfört med riksdagsvalet. På Gotland drygt en tredjedel.