Ledare Gotlands Folkblad Sverigedemokraterna (SD) på Gotland verkar återigen leka en omvänd variant av hela havet stormar. För er som inte känner till leken går den ut på att deltagarna går runt en ring av stolar där det är en stol färre än det är personer. Under tiden spelas det musik. När musiken tystnar ska man sätta sig så fort som möjligt och den som blir utan stol får lämna leken. När det gäller SD så försvinner personerna en efter en medan stolarna står kvar. De förblir istället tomma tills de fylls på vid årsmöten eller allmänna val.

Straxt innan valet 2014 avgick Hannes Müller som Sverigedemokraternas ordförande på Gotland. Enligt Müller själv var han inte rätt person att leda ett parti och lämnade därför uppdraget. Samtidigt hamnade Müller i blåsväder då organisationen ”Inte rasist men” pekat ut honom som personen bakom ett konto på debattsidan Flashback där det skrivits en del märkliga saker.

Hannes Müller blir ersatt av Kaj Lundmark som också blev en av tre första i SD-Gotlands historia som tog plats i Regionfullmäktige. Lundmark hamnade i sin tur i blåsväder hösten 2016, efter att han rakryggat hade tagit avstånd från personen bakom den gotländska Facebook-gruppen ”Medborgargarde Gotland”, vilket inte extremhögern uppskattade. Lundmark och Björn Ljung valde att lämna fullmäktige efter att de fått utstå hat och hot. Den tredje i den ursprungliga fullmäktigegruppen avled tragiskt under perioden vilket innebar att samtliga platser blev tomma i väntan på nya ledamöter. Av de tre som till slut tackade ja till fullmäktigeuppdragen var ingen från början medlem i partiet. En av dem var Hannes Müller som inte ville gå med i partiet igen, och från SD:s sida uttalades att Müller inte heller var välkommen tillbaka.

Kaj Lundmark lämnade frivilligt ordförandeposten 2017 vid ordinarie årsmöte och ny på posten blev Lennart Pettersson. Han i sin tur blev bara ett år efter sitt tillträde bortröstad under kuppliknande omständigheter. Den som enligt vissa medlemmar låg bakom kuppen mot Pettersson var Lars Engelbrektsson, som också blev ny ordförande. Men nu efter bara ett år på posten är även Engelbrektsson ifrågasatt och verkar utmanas av Tina Benthammar, som nyligen avgick som vice ordförande.

Alla de ordföranden som SD haft under den tid jag varit tillbaka på ön har haft varierande dagordning. Müller uppfattade jag hade SD-väljarnas stöd, vilket, i mina ögon, ligger längre till höger än den politik partiet driver. Lundmark såg jag som en mer lugn och sansad person utan drag åt extremism. Pettersson fick jag ingen tydlig bild av, men jag kan nog se honom som en jordnära person. Engelbrektsson fortsätter den populistiska väg han stakade ut redan under sin tid i Ny Demokrati.

Som ni ser är det svårt att veta vilken politik som SD på Gotland kommer att driva då det ännu inte gått en hel mandatperiod med samma falang i ledning för partiet som i fullmäktige. Hur det nu kommer att bli lär vi få se, men som det ser ut nu kommer antingen Engelbrektsson eller Benthammar sitta i en fullmäktigegrupp tillsammans med sin antagonist. Om det blir en splittring i SD-gruppen är det inte ens säkert att partiet har kvar sin vågmästarroll. Den kan istället då istället hamna i händerna på den av falangerna som är starkast. Det kan onekligen bli rätt intressanta möten i regionfullmäktige framöver.