Ledare Gotlands Folkblad I går när jag fick syn på Gotlands Allehanda höll jag på att sätta morgonkaffet i fel strupe. Stora rubriker med ett uttalande från Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll som löd:

”Vi kan bygga mycket mer än vad vi gör” När jag sen började läsa i artikeln dyker följande uttalande av Kalkhäll upp:

”Vi kan bygga mycket mer än vad vi gör i dag, men det handlar om tillgången till mark vilket är vår största utmaning.”

Men, tänker jag, det finns byggbar mark på Gotland, visserligen utanför Visby, men det finns. Den 2 juni 2017 hade byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom en replik på en debattartikel från liberalernas Andreas Wiklund i GT på Gotlänningens ledarsida. Där redogjorde han för hur det ser ut med byggbar mark utanför Visby.

”I Hemse finns exempelvis 4 300 kvadratmeter bebyggbar mark för bostadshus med en och två våningar, samt 30 000 BTA-byggrätt för större hus.” Nordblom skriver vidare i debattartikeln,

I Burgsvik, Fårösund, Klintehamn, Lärbro, Roma och Slite finns detaljplaner och bebyggbar mark.” Mig veterligen har det inte byggts något på de tomterna ännu.

I de senaste ägardirektiven som regionen gett till Gotlandshem och som antogs av regionfullmäktige 2015 finns det en skrivning om att Gotlandshem ska bygga nya bostäder även utanför Visby. Kravet i ägardirektivet är i och för sig inte så högt, utan bara att

”Minst en nybyggnation utanför Visby ska påbörjas under perioden.” Men om Gotlandshem har sådan överkapacitet som uttalandet från Kalkhäll beskriver har jag svårt att förstå varför bolaget inte gör slag i saken och bygger nya hyresrätter där det faktiskt finns byggbar mark. Där borde den utmaning som Gotlandshems vd beskriver inte vara så tuff. Men jag upplever att det finns ett motstånd inom Gotlandshem att bygga nya hyreslägenheter utanför Visby.

Samtidigt finns det ett behov av hyresrätter även ute i de gotländska tätorterna. Ett behov som det inte heller pratas så mycket om från Gotlandshems sida.

Jag vet personligen att det finns äldre som mer än gärna hade velat lämna sina villor för att istället bosätta sig en trevlig lägenhet, men inte kan göra det för att lägeheterna inte finns. Här pratar vi om ett behov av vanliga hyreslägenheter, men det finns också ett behov av seniorboenden.

För ett tiotal år sedan fanns det i Slite långt gångna planer på kollektivboende med inriktning på målgruppen äldre. Det var ett helt privat initiativ där man på två attraktiva tomter skulle bygga det man kallade för Måsen och Ejdern, men det hela föll på att de löften som den bildade föreningen hade fått från dåvarande regionledning inte hölls.

Nu har Gotlandshem möjligheten att ta det steg som föreningen som ville bygga Måsen och Ejdern inte fick. Regionens ägardirektiv på Gotlandshem borde ge dem stora möjligheter att ta tag i byggandet utanför Visby. Speciellt nu när bolagets vd går ut i media med att de har stora resurser för att bygga mycket mer än de gör i dag, samtidigt som det finns byggbar mark på de orterna.