LEDARE GOTLÄNNINGEN Drygt 78 procent av gotlänningarna ratar Socialdemokraternas lokala politik på Gotland.

Det är ett påstående som ligger väldigt mycket närmare sanningen än Erik Franssons analys på Gotlands Folkblad i går där han påstod att nyheten i Novusmätningen beställd av P4 Gotland var att tolv procentenheter (inte procent som Erik Fransson påstod) av dem som röstar på Centerpartiet i kommunvalet väljer att inte göra det i riksdagsvalet.

Alla andra såg en helt annan nyhet. Att Socialdemokraternas stöd i opinionen rasar.

Som förklaring till att inte alla som röstar på Centerpartiet lokalt också gör det i riksdagsvalet ser Erik Fransson det fria skolvalet.

Friskolereformen genomfördes 1992. Samtidigt infördes det fria skolvalet. Det fanns ett politiskt motstånd, bland annat från Centerpartiet som oroades över att små skolor på landsbygden skulle försvinna.

En avgörande händelse som påverkade beslutet mycket var Drevdagen. En skola i Älvdalen som kommunen aviserade att den tänkte lägga ner. Beskedet kom strax innan läsåret skulle börja och ett stort engagemang i bygden gjorde att skolan kunde drivas vidare med hjälp av donationer. Drevdagen blev 1989 landets första friskola och kunde därmed drivas vidare till 2007 då den fick läggas ner på grund av vikande elevunderlag.

I dag går var femte förskolebarn, vart åttonde grundskolebarn och var fjärde gymnasieelev i en fristående verksamhet.

Det är således en mycket populär reform som används av väldigt många svenska familjer.

På Gotland kunde skolan i Fardhem räddas från nedläggning och i höst firar Athene Fardhem tioårsjubileum.

Inget socialdemokratiskt förslag finns om att riva upp det fria skolvalet. Därmed får väl partiet anses vara nyliberalt med Gotlands Folkblads sätt att se på saken.

Att Socialdemokraterna sedan valet 2002 rasat från 38,7 till 29,7 (2014) och nu ligger på 21,9 enligt Novus är ett faktum som inte föranleder till nån analys av Erik Fransson. Han nöjer sig med att konstatera att ”det följer trenden”.

En logisk kullerbytta då även Centerpartiets ”illojala” väljare också följer trenden.

Så har det varit många val tillbaka och det mest sannolika är att man väljer Moderaterna till riksdagen, om man studerar röstetalen och hur de skiljer sig.

Som jag skrev i går finns all anledning att reflektera över varför så många som röstar C lokalt inte gör det i riksdagsvalet. Sedan valet 2002 har skillnaden legat på mellan tre och sex procentenheter.

Men i Novusmätningen finns inget annat parti som ökar motsvarande det som Centerpartiet saknar i riksdagsvalet. Det innebär att de som inte svarat C i riksdagsvalsundersökningen tillhör gruppen osäkra, de som ännu inte bestämt sig.

Studerar man de frågor som gotlänningarna svarat är de viktigaste i Novusmätningen finns det alla förutsättningar för Centerpartiet att övertyga väljarna.

Sjukvården är högt prioriterad för partiet och landsbygdspolitiken är fortsatt partiets kärna. Både välfärden och en levande landsbygd är beroende av en gemensam nämnare och det är goda villkor för småföretagen.

Förutsättningarna finns, nu återstår att se om det räcker.