Krönika Gotlands Folkblad Gotlands ambition att bli Årets Tillväxtkommun lever än. Vi ligger också bra till! I alla de kvantitativa delarna ligger Gotland bättre till än jämförbara kommuner och i flera delar också bättre till än snittet i riket. Det är riktigt bra och stärker bilden av att det går bra för Gotland på flera vis!

Gotland fortsätter ha lägst arbetslöshet i landet! Det och ökande befolkning bidrar till att skattekraften utvecklas positivt. Bägge dessa är delar som bedöms inom Årets Tillväxtkommun. Att vi ligger bra till kommer sig såklart delvis av att vi är i högkonjunktur. Samtidigt är hela Sverige det. Att det går bra kommer sig också av förd politik. Gotland är attraktivt och fler vill flytta hit än härifrån. Vi har fått igång exploatering och det byggs många nya bostäder. En förutsättning för positiv befolkningsutveckling. Vi har också genom samverkan mellan näringsliv och Region Gotland lyckats tillskapa rätt utbildningar och insatser för bättre matchning på arbetsmarknaden. Samverkan och gemensamma mål med Uppsala Universitet, Länsstyrelsen och med näringslivet har spelat stor roll och kommer göra så framåt också. Det ställer krav på ledarskapet. Krav på öppenhet och nyfikenhet. Viljan att på riktigt bidra åt båda håll. Min linje som ordförande för Regionstyrelsen var att alltid vilja mötas mer med andra. Jag hoppas det nya styret ska fortsätta på inslagen linje. Lite oroad blev jag när de inte vill tillföra resurser till Teknikcollege. Vidare när de hellre vill ha Romabadet åter än att jobba med integration. Lyckad integration är avgörande både för att fler ska komma i jobb men också för att vi behöver föryngra medarbetarstocken på Gotland. Att lyckas med omställning pekas ut som avgörande framåt.

Sedan har vi där en kvalitativ del också för att vinna priser. Politiskt ledarskap till exempel. Jag är stolt över sånt vi dragit igång som bidrar och kommer fortsätta göra det. Just "politik" steg 20 platser på Gotland i Svenskt Näringslivs ranking nu senast! Många processer är igång som alliansminoriteten kan ta över och föra vidare. Till exempel att samla de inom Region Gotland som jobbar gentemot näringslivet och boosta dem kring vikten av just deras roll, bidra till ökad kunskap om näringslivets behov, om förväntningar och kring dialog och service. Strategier för att ytterligare utveckla Region Gotlands interna arbete till nytta för utveckling ska nu tas fram. Det är rätt väg att gå. Låt oss alla se vägen framåt och arbeta hårt utifrån gemensamma mål. Ett starkt Gotland där vi tror på varandra kommer fortsätta vara attraktivt!