LEDARE GOTLÄNNINGEN Region Gotlands bokslut för 2017 fick ett ännu bättre resultat än det goda resultat som var väntat.

Det står plus 151 miljoner på sista raden.

Det är verkligen något att glädjas åt. Sen får var och en själv avgöra vad man tror är den största orsaken: den rödgröna politikens hållfasta och enträgna politiska ledning eller att det är en naturlig konsekvens på toppen av en högkonjunktur.

Sen kan vi åter samla oss för att enas kring att det är bra och välbehövligt.

I regionens bokslutskommuniké står det: ”Det starka resultatet beror på positiva budgetavvikelser för skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsförsäljningar”.

Konjunkturen alltså, och att vi sålt mark och fastigheter, något som uttryckligen inte görs för att tjäna pengar utan det är strategiska försäljningar då regionen inte ska äga fastigheter där man inte har verksamhet.

Så frågan är vilka konkreta politiska beslut och vilken beslutsamhet majoriteten hänvisar till som är orsaken till överskottet.

Fastighetsförsäljningen av Kanonen är dock inte med i 2017 års bokslut, den kan vi räkna in först nästa år. Sen finns inga fler stora försäljningar på lut (eller?) så därefter gäller det att återgå till den trista vardagen: nämndernas verksamhet måste anpassas till budget. Eller så måste budgeten ändras.

Enkelt att säga, svårare att genomföra. Och nästa år är det bara hårt arbete som gäller, inga röster ska fiskas, bara ansvar och arbete i vått och torrt under fyra år framåt.

Framför allt gäller det att se långsiktigt på vad regionen har råd med och inte. Och vad regionen ska investera i och inte.

Ett nytt fint badhus har redan blivit utlovat och att behovet finns är det inte tu tal om. För en stad som ligger vid vattnet, därtill på en ö, är det rent av märkligt att det inte finns några anläggningar som utnyttjar detta faktum.

Men, är det regionen som ska bygga det nya fina badhuset/strandbadet/äventyrsbadet? Eller ska regionen tillhandahålla en enkel, funktionell simhall för motionssimning och för de idrotter som utövas i vatten?

Jag vet att titeln ”Gotlands tråkigaste politiker” redan är paxad av moderaten Peter Wennblad, men då kanske jag kan få bli ”Gotlands tråkigaste ledarskribent”?

Hade vi haft en mer generös inställning till att instifta LIS-områden, det vill säga strandnära områden där redan ianspråktagen mark tillåts att exploateras, hade det troligtvis funnits intresse från näringslivet att bygga en anläggning där ett inomhusbad byggs ihop med havet så som många drömmer om. Det hade varit en riktig höjdare. Men inte ett regionalt ansvar bekostat med skattepengar.

Istället sprids trams om att Gotlands kuster är överexploaterade och att de som talar om ett lättat strandskydd på vissa platser vill upphäva strandskyddet.

Alla behov behöver inte mötas av regionen. Med ett öppet förhållande till företagen, istället för misstänksamhet och att sätta upp hinder för lönsamhet, kunde mycket vinnas.