Ledare Gotlands Folkblad Det är mycket positivt att regeringen nu har lämnat besked i frågan. Det innebär att vi fullt ut kan gå vidare i vårt arbete för förnyat täkttillstånd från 2021 då det nuvarande löper ut, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa, enligt bolagets hemsida.

Orsaken till glädjen är att regeringen nu bestämt sig om nya Natura 2000 områden och i beslutet valt att inte utöka de två redan befintliga som ligger i närheten av Cementas verksamhet på File hajdar. Regeringen, genom närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) låter meddela att orsaken till att de valt att inte utöka enligt förslaget är att den typen av natur redan är skyddad i tillräcklig utsträckning.

Beslutet gör nu att Cementa kan fortsätta arbetet för ett förnyat täkttillstånd vilket förhoppningsvis leder till att de också får möjlighet att utöka sin verksamhet. Utan att lägga någon värdering i regeringens beslut är det inte bara till gagn för Slite och norra Gotland att Cementas möjligheter att vara kvar ökar. Det är även bra för klimatet. Cementas anläggning i Slite ligger i framkant när det gäller miljöarbetet och hållbar produktion.

Så länge vi har ett stort behov av cement för den betong vi använder till hus och infrastruktur är det bäst för vår planet om den produktionen görs så miljövänligt som möjligt. Utveckling av en miljövänligare produktion, som Cementas anläggning i Slite är världsledande i, riskera att avstanna om Slite-fabriken skulle hotas av nedläggning.

Så regeringens besked är välkommet, inte bara för Slite, utan även för klimatet, och nu får vi hoppas på att även prövningen av det nya täcktillståndet blir lika positivt.

I Onsdags arrangerade Gotlands Allehanda den sista Valbar innan sommaren. Den här gången var det Liberalernas Johan Thomasson och Miljöpartiets Isabel Enström som debatterade. Precis som de tidigare Valbar var det en gemytlig tillställning. Lagom vassa frågor, debattörerna fick ge lagom långa svar på frågorna och inga attacker på den politiska motståndaren.

Det blir istället skillnaderna som kommer fram, eller snarare likheterna. För i inget av Valbar har debattörerna varit oeniga i annat än någon enstaka fråga.

Den frågan som skilde debattörerna år i onsdags var vilka olika sätt som man kan finansiera en utveckling av besöksnäringen. Enström var inne på att någon form av ”turistskatt” skulle kunna vara möjlig, medan Thomasson föredrog att besöksnäringens företag skulle betala en avgift.

Oavsett om pengarna tas in som skatt eller som avgift är det vanligt folk som får betala i slutändan. Det finns inga gratis luncher.

Nu väntar ett sommaruppehåll för Valbar men till valspurten blir det en slutdebatt där samtliga etablerade partier är tänkta att bjudas in. Jag ser redan fram emot den.