Ledare Gotlands Allehanda Hur ska man se på det beslut som den rödgröna majoriteten fattade i hälso- och sjukvårdsnämnden i går? Privata vårdcentraler ska inte längre kompenseras för stora underskott i Regionens egna vårdcentraler. Unicares vårdcentraler i Visby och Klintehamn får försöka få verksamheten att gå runt med hjälp av den peng som följer med varje patient. Resurser som Regionens egna vårdcentraler inte klarar sig på.

Beslutet måste väl vara motiverat av att den rödgröna regeringen inser att ingen privat aktör kan sköta primärvården lika illa och resursslukande som Regionen. Att ge en privat aktör samma ekonomiska resurser som Regionen behöver för att driva en vårdcentral vore helt enkelt att överkompensera dem för problem de inte har, åtminstone inte i samma utsträckning som regionen.

Nästa slutsats är då given. Region Gotland borde överhuvudtaget inte ägna sig åt att bedriva primärvård i egen regi. Det är en uppgift som är bättre att lämna över till dem som klarar den bättre.

Region Gotland misslyckades i Roma och valde att lägga ner vårdcentralen.

Region Gotland misslyckades i Klintehamn och valde att låta Unicare ta över istället för att lägga ner.

De problem som Regionen hade med vårdcentralerna i Roma och Klintehamn har den i dag med samliga vårdcentraler. Är det någon som tror att Regionen kommer att lösa dessa problem utan hjälp utifrån?

När Region Gotland införde kompensationen till privata vårdcentraler för underskott i Regionens egna, så tyckte jag att Regionen var både ogin och illasinnad. Kompensationen var inte och retroaktiv och skulle utgå med tre års fördröjning.

Nu anser sig Regionen ha fått ett juridiskt prejudikat för att man inte behöver betala denna kompensation.

Det är möjligt. Men Regionen har ett mycket tydligare och viktigare prejudikat, baserat på många års verksamhet, som säger att Regionen är dålig på att bedriva primärvård. Gårdagens beslut är en bekräftelse på att man insett detta. Nu väntar jag bara på att man snabbt drar konsekvenserna av detta och lägger ut hela primärvården på entreprenad. Det är nog bäst för samliga inblandade och bäst av allt för medborgarna.