GOTLÄNNINGEN LIBERAL KOMMENTAR Alliansen tänker inte längre dansa efter sossarnas pipa. Oavsett valresultat i höst kommer allianspartierna att föreslå en gemensam talmanskandidat. Tidigare har de borgerliga partiernas princip varit att det största blocket utser talmannen i riksdagen, men nu vill man att kandidaten med starkast parlamentariskt stöd ska bli talman.

Föga förvånande är Socialdemokraterna upprörda. De anser att det största partiet - alltså de själva - per automatik har rätt att utse vem som ska leda riksdagens arbete. Talmannen sköter regeringsbildningen, vilket innebär att han eller hon tillfrågar den statsministerkandidat som han eller hon tror har störst chans att bilda regering.

Det är klart att sossarna vill ha en sosse, oavsett parlamentariskt läge. Nu försöker de därför sprida bilden att alliansens nya princip är ett sätt att legitimera Sverigedemokraterna. “Den fråga som väcks är ju om Centerpartiet och Liberalerna är beredda att, med Sverigedemokraternas stöd, vinna talmansposten”, frågade sig S-gruppledaren Anders Ygeman (SR 28/6).

Reaktionerna från S är givetvis spelad förvåning. Att den kandidat som har majoriteten bakom sig blir vald är knappast en orimlig demokratisk regel. Att denna princip skulle upphöra bara för att man ogillar vissa partier är en märklig tanke. Alliansen lägger fram ett gemensamt förslag, som klubbas igenom eller faller beroende på hur riksdagens ledamöter röstar. Det betyder inte att de borgerliga partiledarna bjuder in SD-ledaren Jimmie Åkesson till förhandlingar.

Under hela mandatperioden har Socialdemokraterna avskräckt de borgerliga partierna från att pröva sin politik i riksdagen med just denna typ av skrämselargument. Det är som att borgerlig politik plötsligt skulle bli något annat än borgerlig om partier utanför alliansen skulle trycka på ja-knappen för skattesänkningar, bättre företagsklimat och ökad valfrihet i äldreomsorgen.

Socialdemokraterna riskerar att hamna på drygt 20 procent i valet och bli ett parti bland alla andra. Att Alliansen insett detta är bra. Förhoppningsvis kommer S också att göra det.