Ledare Gotlands Allehanda Nu ska effekterna av det fria skolvalet kartläggas i Region Gotland. Det är ett förslag som uppkommit ur den rödgröna majoriteten. Typiskt nog är det effekterna för Regionen och dess skolor som man mest bryr sig om. Vilken betydelse skolvalen har för dem som fattar besluten – för elever och föräldrar som söker kvalitet eller något annat – tycks vara oviktigt för de rödgröna.

Det fria skolvalet är ett bekymmer. En olägenhet som stökar till planeringen och Regionens politiska ambitioner.

Skolpolitikerna klarar inte ens av att låta sig vägledas av det fria skolvalet. De klarar inte ens av att fatta de beslut som elever och föräldrar redan förberett åt dem.

En årskurs har redan försvunnit från högstadiet i Fårösund, antagligen av goda skäl. Men politikerna i barn- och utbildningsnämndens majoritet vägrar dra några slutsatser av detta.

För knappt tre veckor sedan, i samband med att förslaget till strategi för Regionens serviceutbud presenterades, sade barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V):

– Högstadieeleverna i Fårösund skulle få plats i Slite, men jag har varit med om att säga nej till förslag om att flytta dem tre gånger tidigare. Vi tycker det är viktigt att högstadiet är kvar i Fårösund.

Men en årskurs av tre har redan försvunnit från högstadiet i Fårösund. Och det skulle ju inte förvåna mig om skolan mister ytterligare en årskurs efter årets skolval.

Vad är slutsatsen av detta? Jo, att ”skolvalets kostnader” ska kartläggas. Till vilken nytta, kan man fråga sig, när det fria skolvalet åläggs kommunerna från nationell nivå. Tack och lov, frestas man tillägga. För det är ju för väl att elever och föräldrar inte är värnlösa offer för de skolpolitiker som i dag styr på ön.

Region Gotland satsar stora resurser på skolan jämfört med Sveriges övriga 289 kommuner. Man skulle ju önska att utbildningens resultat stack ut på ett liknande sätt. Tyvärr är det inte så. Det är inte utbildningens resultat som prioriteras.

Tyvärr är det lika illa inom delar av borgerligheten. Den centerpartistiska delen. Eva Nypelius kritiserade förslaget till strategi för Regionens serviceutbud. Där fanns nämligen ett förbehåll för målet för skolans geografiska spridning. Att skolan ska leva upp till kvalitetskraven. Det tyckte Nypelius var ”fegt”.

Om jag skulle beskriva en politiker som vill fortsätta driva skolor som inte lever upp till kvalitetskraven, så kommer jag inte att behöva ordet ”modig”.

På nationell nivå har de rödgröna inte vågat ge sig på skolvalet ännu, men de förbereder åtgärder som skulle innebära slutet för många vinstdrivande friskolor. Samtidigt som kommunala skolor får fortsätta misslyckas att nå målen med årskurs efter årskurs.

Både Gotland och Sverige behöver ett maktskifte.