Debatt Gotlands Folkblad Skolverkets senaste rapport visar på ytterligare ett stort problem med det svenska friskolesystemet. Elever som gått på friskolor har i snitt bättre betyg än de som gått på kommunala skolor, men när eleverna kommer till högskolan har friskoleeleverna betydligt sämre kunskaper.

Valfrihetstanken med systemet är sen länge havererad i och med att de stora skolkoncernerna har fler elever än enskilda kommuner. Nu visar det sig tydligt att systemet med skolpeng också får friskolorna att tävla om eleverna genom att dopa deras betyg.

Systemet med skolpeng innebär att mängden elever är viktigare för skolornas ekonomi än den utbildning eleverna får. Kan man då locka potentiella elever med höga snittbetyg blir också förtjänsten högre.

För riskkapitalisterna är detta en guldgruva, men för eleverna visar det sig nu vara en katastrof. Friskolornas uppdrag att lära för livet har de själva nu ändrat till att luras för livet. För vem kan känna sig nöjd med höga betyg, som är dopade för att skolan du gått på ska kunna skinna staten på elevpengen. Betyg som innebär att din tid i högskolan, i bästa fall, blir enormt tuff då du saknar delar av de kunskaper du skulle ha haft.

Nu är det dags att förändra detta. Det kan aldrig vara tanken att skolorna ska vara så olika i den utbildning de ska ge eleverna. Tanken måste vara att eleverna ska få likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går i.