Gotlands Allehanda Inför valet 2018 anser vi att vård och omsorg en av de viktigaste frågorna att diskutera. Vi hör såväl patienter, anhöriga och medarbetare som delar med sig av berättelser om upplevda brister i sjukvården. Här på Gotland är de eviga underskotten i vården en följetong liksom vem som ska driva verksamhet inom ”vård och omsorg”.

Att kunna lita på att sjukvården fungerar och håller en god kvalitet ska man kunna göra var man än bor i landet. De län och regioner som ligger i topp vad gäller tillgänglighet i Sverige styrs av Moderaterna och Alliansen. I toppen hittar vi Region Jönköping följt av region Halland. I ”Öppna jämförelser” kan man läsa att 90 procent i Region Jönköping. Där upplever att man får den vård man behöver i tid, i jämförelse med rikssnittet som är på 83 procent. I denna statistik ligger Gotland på 88 procent vad gäller tillgänglighet till sjukvården som helhet.

Men om vi ser på detaljerna så är det på primärvårdssidan de stora utmaningarna finns, här är det bara 59 procent av gotlänningarna som anser att tillgängligheten är god vad gäller vårdcentralerna. En markant skillnad – så ska det inte behöva vara.

Problemen förklaras framför allt av sjukvårdssystemens komplexitet, organisering och huvudmännens (landstingens och regionernas) prioriteringar. Alla politiker bär ett gemensamt ansvar för att sjukvården ska fungera på alla nivåer – vi måste se till olika alternativ (här och nu) och arbeta långsiktigt för en hållbar modell.

Enligt SCB:s statistik leds en majoritet – 55 procent – av företagen inom vård och omsorg av kvinnor. En kvinna som bestämmer sig för att starta eget, kommer oavsett vilken kvalitet hon levererar, hur hög kundnöjdhet hon har, begränsas av Reepalus förslag.

Reepaluutredningen innebär en kraftig begränsning av ett av våra mest kvinnodominerade företagsområden. I Dagens industri 7/12 ifjol kunde vi läsa om att den populära barnmorskemottagningen Mama Mia hade planer på två nya mottagningar med mödravård, barnhälsovård och vårdcentral men att man nu säger; ”Vi sitter still i båten och vågar inte göra några satsningar framåt”, Eva Laurin, vd.

Den kvinna som stod begrepp att starta egen mottagning, ja, hon kommer nog inte öppna den mottagning hon tänkt sig driva med sitt engagemang och med patienten i fokus. Att säga nej till Reepalus förslag hjälper de driftiga kvinnor som leder företag inom vård och omsorg och kan hjälpa oss att förbättra tillgänglighetssiffrorna i vården.