Slutreplik Gotlands Folkblad De flesta hushåll på landsbygden har eget vatten och avlopp som de själva har bekostat, utan några subventioner. Likaså dragningen av el fram till tomtgränsen. Däremot är alla med och betalar för reningsverk och vattenledningar till städer och tätorter via avgifter. För att inte tala om elledningar från vattendragen i Norrland.

Men Wera Svensson tycker kanske att det är fel?

Wera ogillar de stöd man skulle kunna ge för att bromsa avfolkningen av landsbygden. Ska då inte heller landsbygdsborna solidariskt betala för städernas VA-system och snöröjning?

Vi har många stödåtgärder i Sverige. Den som inte kan försörja sig kan få hjälp av Socialen. Arbetslösa via a-kassan som fackmedlemmar solidariskt införde en gång.

Jag kan inte tänka mig att Wera Svensson vill ta bort det. Det finns bidrag för att anställa arbetslösa och avdrag för städ och byggjobb, skatteutjämning till kommuner med dålig ekonomi. Listan kan göras lång. Men när det gäller att begränsa avfolkningen av landsbygden och uppmuntra till flyttning dit via statligt stöd eller skattesänkning sätter Wera ner foten. Det är som att säga till våra gamla som bott där sedan barnsben. Skyll er själva, ni får gärna betala skatt och stödja investeringar i staden, men ni ska inte begära något.

När läkaren och tandläkaren flyttar, brandkåren och skolan läggs ner, kommunkontoret dras in. När den kommunala och statliga servicen är borta. Ska då folk verkligen betala samma skatt som den som bor i staden?

Hade jag inte sett Wera Svenssons namnunderskrift hade jag trott att det var en moderat som skrivit inlägget. För Socialdemokrater är för en solidarisk politik, oavsett om det är på landet eller i stan.