Svardirekt Gotlands Folkblad Det var många önskemål från borgerliga politiker under fullmäktige den 26 februari, bland annat ville Robin Storm (M) se en ny ishall i Visby.

Det föranledde mig att skriva en ledare om att alla önskemål faller platt då de borgerliga samtidigt vill spara in 50 miljoner kronor mer än de sparbeting som redan ligger. Ett sparpaket där de dessutom vägrar berätta om vilka verksamheter som kommer att bli drabbade.

Tydligen var det inte uppskattat av Storm att nämnas i det sammanhanget, vilket föranledde honom att skriva ett svar, vilket ni kan läsa har bredvid. I svaret försöker han smutskasta socialdemokraternas ekonomiska politik, så en liten historisk tillbakablick är tydligen nödvändig.

Senast de borgerliga styrde här på ön gick verksamheterna back och men bokslutet blev ändå positivt bland annat på grund av de försäljningar som gjorts.

Något som inte är ovanligt, men som visar på att de borgerliga inte på något sätt kan anses ha bättre koll på regionens ekonomi. Fakta är också att alla borgerliga regeringar i modern tid lämnat sina uppdrag med underskott i statskassan.

Men trots det sprids myten av att s-politik skulle vara oansvarsfull, och Robin Storm gör sitt för att öka på mytbildningen. Det blir inte mer sant för det.

Jag kan förstå att Robin Storm inte vill skjutsa omkring sina barn på den gotländska landsbygden under vardagarna då det precis som han skriver kan bli riktigt sena kvällar.

Men vem har sagt att det är barnen som ska flytta på sig? Det kan lika gärna vara äldre utövare som kan nyttja de tider som finns i Hemse eller Slite.

Även om det inte är många tider som är lediga blir varje tid som någon flyttas från Visby ishall, en ledig tid för någon annan. Exempelvis Robin Storms barn.