Ledare Gotlands Folkblad Efter mina ledare om Gotlandshem, och att det finns stora möjligheter för bolaget att bygga hyreslägenheter även på andra ställen än i Visby har jag fått många reaktioner. Alla har hållit med mig. De undrar också varför det dröjer. Häromdagen träffade jag personer som är aktiva i Slite Utveckling. De har sedan ett antal år tillbaka fört en dialog med Gotlandshem där målet har varit att det ska byggas lägenheter i Slite.

Slite Utveckling och Slite Intresseförening har gjort egna undersökningar och utifrån resultaten föreslagit storlek på både fastighet och lägenheterna så att de anpassas till de behov som finns. Det finns byggbar mark i Slite vilket också lagts fram och när Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll så tydligt beskriver att bolaget har kapacitet att bygga mer än de gör i dag, har jag svårt att se varför det inte byggs.

I Hemse finns det också ett behov och byggbar mark. Så här beskriver en läsare det i ett mail.

”Hela Asarvegårdens tomtmark med fruktträdgård, bärbuskar o potatisland väntar på nya inbyggare!” läsaren fortsätter ”massor med äldre som inte hellre vill än att sälja sina gamla gårdar och villafastigheter och flytta till Hemse medan de ännu orkar. Inte alls något att vänta på alltså.”

När jag har lyssnat runt i frågan är det nu bara Gotlandshem och politiken som är tyst. Undantaget är Centerpartiet, och på senare tid även Gotlands mest inaktiva parti SD. Men var finns de andra partierna? Inom arbetarrörelsen är PRO verkligen med på tåget, vilket också de lokala s-föreningarna är, även om det inte hörs i debatten. Men var står Socialdemokraterna på Gotland i frågan? Om viljan finns är allt upplagt för att politikerna ska ge Gotlandshem tydliga direktiv att börja bygga bostäder i samhällen utanför Visby.

Man kan verkligen fundera på vad som hände på byggnadsnämndens möte när ett ovanligt väl genomarbetat förslag på detaljplan kastades i papperskorgen. En detaljplan som under cirka fem år utarbetats av tjänstepersoner i nära samarbete med de inblandade fastighetsägarna och utifrån de direktiv de fått av politikerna i nämnden.

Jag tänker på detaljplanen för området kring Linds och Sweprod mellan Terra Nova och Stenhuggaren. Det samråd som samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstepersoner har gjort inför detaljplanen är ett skolexempel på hur samråd ska skötas. Alla har fått komma till tals och alla är överens. Trots det väljer byggnadsnämnden att rata förslaget då de säger sig vilja värna om centrumhandeln. Men centrumhandlarna, som borde ses som sakkunniga, ser inte samma problem. ”Vår utveckling och framgång bygger på sin egen kraft och inte begränsning i andras möjlighet att utvecklas”, säger Oskar Lindehejd, ordförande i Visby Centrum till helagotland.se.

Frågan blir inte enklare när den detaljplan som nämnden nu föreslår är ett mischmasch av tomter med olika verksamheter. Alla som varit med vet att det förr eller senare blir problem när man blandar industri med annan verksamhet, vilket blir följden av nämndens förslag. Varför de väljer att föra fram ett förslag med inbyggda problem istället för det där alla sakägare är överens är för mig en gåta.

Så frågan kvarstår, vad hände egentligen på byggnadsnämndens möte?