GOTLÄNNINGEN DEBATT Bristen på lärare är något som vi ofta hör och läser om i media. De närmaste åren kommer det att finnas ett stort behov av utbildade lärare på Gotland precis som i övriga landet. Eftersom lärarutbildningarna i Sverige i huvudsak rekryterar studenter från närområdet är det avgörande för tillgången på lärare i många regioner att det finns lärarutbildningar som förser regionen med utbildade lärare.

Många lärosäten har mycket väl utvecklade samarbeten med kommuner och försöker därmed på olika sätt finna modeller för att attrahera studenter. Det kan röra sig om att studenterna får viss lön under utbildningen (Högskolan Dalarna) eller att man genomför lärarutbildning på deltid (75 procent) med lärartjänster i kommuner på halvtid (Linnéuniversitetet). Ett samarbete mellan aktörer på Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland skulle på samma sätt kunna fördjupas för att tillsammans skapa en attraktiv gotlandsmodell på lärarutbildningarna.

Uppsala Universitet Campus Gotland har nu ett ambitiöst åtagande inom lärarutbildning med intag varje läsår på förskollärarprogrammet och grundskollärarprogrammen. Men för att det ska vara hållbart behövs det fler lärarstudenter till Campus Gotland. Det görs förvisso olika nationella marknadsföringskampanjer på olika sätt men det behövs ytterligare åtgärder.

Region Gotland är en viktig samarbetspartner för lärarutbildningarna vid Campus Gotland på många olika sätt. För att lärarutbildningarna vid Campus Gotland ska kunna hålla hög kvalitet och locka fler sökande så krävs det dock ytterligare utveckling och insatser från politisk nivå, från Region Gotland och från skolledningar för att skapa förutsättningar och resurser så

- att den utvecklade verksamheten med partnerskolor förstärks så att lärarstudenter arvoderas för sitt arbete på partnerskolorna,

- att ämneslärarstudenter vid Uppsala universitet i Uppsala kan erbjudas praktikperioder på högstadier och gymnasier på Gotland på ett smidigt sätt, och

- att samarbetet med profilering och marknadsföring av lärarutbildningarna på Campus Gotland förstärks.

Men det viktigaste av allt, för att få en stabil och hållbar lärarutbildning i Visby behöver vi alla med gemensamma krafter lyckas med att såväl många som bor på Gotland som många som bor på fastlandet överväger att anta utmaningen att utbilda sig till förskollärare eller grundskollärare vid just Campus Gotland.

För detta behöver vi finna former för att ytterligare utveckla det goda regionala samarbetet som finns i dag mellan Uppsala universitet, Region Gotland och öns förskolor och grundskolor.