Gotlands Allehanda Är det inte märkligt. Ju längre vi har en vänsterregering som skryter om hur den satsar på välfärd och vård, desto längre blir också vårdköerna. Enligt vårdgarantin ska det ta som mest 90 dagar att få komma till en specialistläkare. Men enligt en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys så var det under 2016 ungefär dubbelt så många som under 2014 som förvägrades detta.

De som tvingats vänta på en operation i över 90 dagar var också ungefär dubbelt så många 2016 som under 2014.

Vårdköerna fortsatte dessutom att växa under 2017.

Men jag antar att den statliga Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bara är en del av de mörka krafter som svartmålar Sverige under Socialdemokraterna.