LEDARE GOTLÄNNINGEN Hur vill Centerpartiet avgöra de ensamkommandes öde? Det var ingången i SVT:s Agenda i söndags. Frågan ställs utifrån att regeringen lagt ett förslag som man hoppas att Centerpartiet ska godkänna. Annie Lööf svarade i programmet att man avser noga gå igenom förslaget innan man tar ställning. Detta för att inte väcka nya förhoppningar som sedan åter grusas för alla de ungdomar som nu en efter en utvisas till Afghanistan.

Frågan som borde ställas är dock inte hur ett parti i opposition avser styra upp detta utan hur vi kunde komma till en punkt där en svensk myndighet utvisar ungdomar på flykt till ett land vi andra avråds att ens besöka.

Och så den öronbedövande tystnaden från Socialdemokraterna i frågan, från partitoppen ner till gräsrotsnivå. Den borde vi verkligen prata mer om.

Nej, det var ingen bra stund i Agenda kring denna fråga, vare sig för en febersjuk Annie Lööf eller för reportern Camilla Kvartoft. Det kan vi nog alla enas om.

7 000 av 9 000 ensamkommande har fått sin ålder uppskriven konstaterade Camilla Kvartoft och gjorde ingen markering att det handlar om att Migrationsverket skrivit upp den ålder myndigheten själv bestämt gällde när ungdomen kom hit.

Istället ges sken av att en majoritet ”har ljugit” om sin ålder.

Däremot finns det ensamkommande som uppenbart medvetet uppgett fel ålder när de kom till Sverige. Man kan ifrågasätta detta agerande, man kan också fundera på vad man själv skulle ha gjort i samma situation.

Annie Lööf hade dåliga svar på dåliga frågor. Att det skulle betyda att partiets hållning är otydlig eller oklar är dock en slutsats med klara brister.

Centerpartiet har hela tiden sagt att det är orimligt att de som var under 18 när de kom hit ska straffas med utvisning för att det tagit Migrationsverket så lång tid att handlägga deras ärenden. Man har tydligt tagit ställning för att familjer ska ha möjlighet att återförenas. Det är en linje som hånats, kallats naiv och byggd på känslor, men knappast anklagats för att vara oklar.

För inte så länge sen var Sverigedemokraterna ensamma om att ägna sig åt systematisk avhumanisering av de ensamkommande ungdomarna. De kallades ”skäggbarn” som bara var här för att leva på svenska bidrag.

I dag är SD tyvärr inte ensamt om denna retorik. Och värre än så. När terroristen Akilov åtalades frågade sig Mats Linder i Gotlands Allehanda om Sveriges regering lärt sig något av dådet: ”Kanske något, men ofta tvivlar jag på det. Man beslutade nyligen om ett avsteg från den nya migrationspolitiken som kommer att möjliggöra uppehållstillstånd för många tusen unga män utan asylskäl”. Vad dessa hade för koppling till terrordådet skriver han inte men alla fattar vad han menar. Och i gårdagens GA-ledare talades om ”vuxna män utan asylskäl”. Bilden sätts, bit för bit.

Parallellt med denna avhumanisering kan man dagligen hitta verkliga människor som drabbas av omänskliga beslut.

I ett beslut som spridits via Facebook förklarar Migrationsverket att det faktum att någon saknar såväl släkt som lokalkunskap i ett land man aldrig varit i, inte gör en ”särskilt sårbar”. Vidare anser Migrationsverket inte att det finns nån särskild risk att denna person ”utsättas för våld och andra övergrepp som utgör sådan omänsklig och förnedrande behandling som avses i utlänningslagen vid ett återvändande”.

En 14-åring utvisas för att domstolen anser att det inte går att utesluta att han faktiskt har släkt att ”åka hem till”. Även om han själv säger att han inte vet var de är. En 14-åring.

På förvaret i Åstorp får vänner och anhöriga inte ens röra vid dem som ska utvisas. Inte en kram som avsked tillåts. Det är en sådan skam.