Krönika Gotlands Folkblad Riksdagsledamöterna har ett resestipendium till förfogande under mandatperioden. Under föregående mandatperiod besökte jag med hjälp av medlen Italien, Ryssland, Ukraina och USA. Oerhört intensiva resor, men framför allt grymt lärorika i det fortsatta arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter, regional utveckling och näringslivsfrågor, för att bara ta några exempel.

I förra veckan tog jag den här mandatperiodens resestipendium i anspråk för första gången, och det bar av till Bryssel. Ända sedan jag för några månader sedan blev utsedd till gruppledare för socialdemokraterna i miljö- och jordbruksutskottet har jag känt att jag behöver fylla på. Kunskapen om EU:s hinder men framför allt möjligheter är relativt god, men med Brexit för dörren, EU:s framtida jordbrukspolitik under förhandling, fiskeripolitiken som en evig het potatis och klimatfrågan vår tids ödesfråga, drog Bryssel med en närmast magnetisk dragningskraft. Sagt och gjort, jag började skissa på program och funktioner/personer av vikt att träffa, och vips hade jag ett tredagarsprogram och sällskap av två kollegor som också ville fylla på kunskaper och öka kontaktytorna. Mottagandet i Bryssel var helt enastående och skillnaden från för bara några år sedan stor - om unionen ska fungera måste vi ta hand om varandra. Eller som en av våra värdar sa: ”Europe is only real when shared” - Europa är bara på riktigt när vi delar.

Under tre dagar mötte jag företrädare från bland annat Böndernas Hus, Skogens hus, EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) och medarbetare från kabinetten hos kommissionär Arias-Canjete, respektive Hogan och Vella. Otroligt viktig input i det fortsatta arbetet med svensk politik på fiske-, jordbruks- och klimatområdet. Potentialen i EU-samarbetet är - rätt använd - enorm. ”Bara” på klimatområdet har vi sensationellt stora möjligheter att med gemensamma krafter ställa om; offentlig och privat konsumtion, hållbara transporter, rättvis handel och så vidare. Det spelar roll vad vi gör i Sverige, men om EU:s 28/27 medlemsstater går åt samma håll, då snackar vi förändring i stor skala!

Och ytterligare ett exempel på potential: får vi ett handelsavtal mellan EU och USA får vi en ökning av BNP med en procent i unionen. Om vi ökar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden till männens nivå, ökar unionens BNP med 27 procent. 27 procent! Hållbar tillväxt har flera dimensioner, jämställdhet är definitivt en av dem! Den 26 maj väljer vi vilket Europa vi vill ha. Läs på och rösta rätt, gärna rött, helst S!