Ledare Gotlands Allehanda Det är väljarna som sätter agendan, meddelade både Socialdemokraterna och Moderaterna då de presenterade sina strategier inför valrörelsen. Båda partierna gjorde utifrån det nästintill samma analys och valde ut lag och ordning, invandring och integration, samt välfärden med fokus på sjukvård och skola. Till detta lägger M även jobb och ekonomi, medan S kompletteras av LO som också fokuserar på jobben.

Att de två stora partiernas huvudfrågor inför valet är desamma betyder att de politiska förslagen och trovärdigheten kommer att spela en större roll. Den stora skillnaden mellan partierna torde vara att S vill ha fortsatt hög skatt för att kunna lägga pengar på välfärden och polisen, medan M vill sänka skatten på arbete så att fler kan få jobb och försörja sig själva. Socialdemokraternas satsning på välfärden är dessutom bredare än Moderaternas, som vill fokusera på kärnan i form av vård och skola.

LO hävdar troget att statsminister Stefan Löfvens (S) parti är det enskilt bästa för att säkra ”trygghet för vanligt folk”. Och just tryggheten, inkluderande allt från brottsbekämpning till vård, är LO:s slagord i valrörelsen. Med vanligt folk menas dock inte de som tjänar för mycket. ”Vi måste höja skatten för rikisarna”, slog ordförande Karl-Petter Thorwaldsson fast under presentationen.

Socialdemokraterna har bestämt sig för att skaffa väljare genom 1,5 miljoner samtal och dessutom värva 20 000 nya medlemmar i vad de kallar ”en modern folkrörelsekampanj”. Partiet pekar ut M och SD som huvudmotståndare i valet. Moderaterna väljer å sin sida inte ut någon motståndare, utan utnämner väljare som i nuläget vill rösta på S och SD eller inte alls som sin målgrupp för att få bättre valresultat än 2014. Med ledorden hoppfullhet, värderingar och ett vuxet samtal vill Moderaterna ”tända fyren” för dessa väljare och få dem att rösta på partiet.

Både S och M har nu betydligt mer respekt för SD som hot mot deras valseger än de tidigare haft. S vill lösa situationen genom att få väljare att förknippa M med SD, medan M måste se till att trycka ut SD till marginalen där partiet hör hemma. Och genom det vuxna samtal som M siktar in sig på utgör partiet en tydlig kontrast mot SD, som genom återkommande skandaler och starka band till auktoritära Ryssland visar att det inte är ett trovärdigt alternativ för att regera Sverige.

Det är match igen, konstaterade Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer under sin presentation av valplattformen. Och nog är det ingen självklarhet hur valet kommer att sluta, efter att M ryckt upp sig under hösten och stigit i opinionsmätningarna. Men det är tydligt att valet kommer att handla om trovärdighet i de stora frågorna. Där är Moderaternas nya resonerande attityd onekligen en fördel.