Ledare Gotlands Allehanda Ordet för dagen var "förstudie" när Energimyndigheten i går vid ett seminarium presenterade sina resultat i arbetet med hur Gotland ska kunna bli en föregångare för Sverige och världen i omställningen till ett smart och förnybart energisystem. "Förstudie" återkom gång på gång när de nästa stegen på vägen skulle beskrivas.

Det är fortfarande mycket som hänger i luften, vilket är frustrerande för energiföretagare och andra som är beroende av besked om hur förutsättningarna för deras verksamhet ska te sig.

Ambitionerna tycks alla parter hyggligt överens om, men på en konkret fråga under panelsamtalet om hur energilagringen ska gå till så började paneldeltagarna försöka pådyvla varandra mikrofonen. För att ta ett exempel hur det kunde te sig när man sökte substans i alla goda föresatser.

Men osäkerhet kommer för all del per automatik att infinna sig, när man försöker göra något genuint nytt utan att ännu ha bilden klar för sig hur det ska gå till. Under tiden är det värdefullt att Vattenfall och Geab investerar i den existerande elförbindelsen till fastlandet så att man åter kan släppa in mikroproducenter – och senare kanske även nya producenter – på nätet. Det skapar förutsättningar för att under drägligare villkor överbrygga tiden fram till dess att man funnit lösningen för hur Gotlands energimarknad bör fungera i framtiden och hur dess infrastruktur bör vara beskaffad. Om det nu finns en ekonomiskt försvarbar och driftsäker lösning inom de ramar som man har satt upp. Det återstår att se. Men det ska sägas att alla inblandade – även producenten och distributören Vattenfall och storkonsumenten Cementa – verkar både positiva och genuint optimistiska.

Oklart är också hur projektets kostnader ska finansieras och fördelas. Jag tycker att det är viktigt att det inte blir gotlänningarna som får bära kostnaderna för att vara försökskonsumenter i ett projekt vars resultat sedan ska vara till gagn för andra. Under seminariet talades det mycket om vikten om delaktighet och förankring bland gotlänningarna. Det underlättar förankringen om det inte är just gotlänningarnas nätavgifter som finansierar ett utvecklingsarbete med betydligt vidare applikationer än bara på Gotland.