GOTLÄNNINGEN DEBATT/REPLIK På Gotlänningens ledarsida har Leiph Berggren (L) påstått att ”Aktionsgruppen mot Nato, på Gotland” ”sprider …felaktiga fakta".

När al-Qaida attackerade tvillingtornen i USA 2001 krävde George W. Bush att artikel 5 i Natos stadga skulle utlösas. Den västliga försvarsalliansen Nato förklarade enhälligt att attacken var ett angrepp på hela Nato.

Då fanns ju inget land att anfalla men det skaffade man fram, Afghanistan. Där skulle al-Qaida bas finnas!

Samma för att anfalla Irak. Natoländerna USA och England påstod att Irak var kompis med al-Qaidas ledare och att Irak innehade massförstörelsevapen.

Påståendena var lögn och anfallet på Irak var brott mot krigets lagar.

Leiph Berggren (L) vill få läsarna att tro att USA är en sak och att Nato är en annan. Men Nato är just USA:s förlängda arm i främst Europa och mellersta östern.

Om Sverige beslutar att underteckna FN-deklarationen om ett förbud för att avskaffa kärnvapen kommer USA inte att förnya Natos partnerskap med Sverige. Det har USA:s försvarsminister James Mattis hotat försvarsminister Peter Hultqvist med!

Nato består av 29 anslutna medlemsländer. James Mattis borde inte ha mandat att uttala sig för Nato utan enbart uttala sig på den amerikanska regeringens vägnar. Men gör det ändå med självklar arrogans!

De baltiska länderna har uttryckt sin utsatthet mot Ryssland och vill att Nato ska ge garantier vid en eventuell konflikt.

Donald Trump säger att det finns inga garantier för Nato-stöd om man inte betalt sina räkningar till Nato.

Dessa två exempel visar att USA:s president och USA:s försvarsminister inte gör någon större skillnad på USA och Natos, intressen. De agerar som om Nato är deras. Och det är den!

Nato är USA:s spjutspets i Europa och mellersta östern oavsett vad Leiph Berggren (L) försöker tuta i oss!

Hur tror Leiph Berggren att Nato är en försäkring för oss när vi ser sekulära länder i mellersta östern och Europa bombas sönder och samman?

Har skandinaverna ett val? Kärnvapenmakten Nato kommer aldrig göra någon säker och Turkiets, Polens och Ungerns sak kommer aldrig bli vår, under Natobefäl. Nato leds främst av USA som leds av Trump.

Det leder bara till ännu mer hot, arrogans och osäkerhet! Det är Leiph Berggren och andra Natokramare som ger desinformation om vad Nato verkligen kan skapa. Vi är inte blåögda!

Ratificera FN:s antikärnvapenavtal nu! Ta hem alla svenska soldater som är i Nato/USA:s tjänst för de behövs i byggandet av det nya svenska försvaret! Nej till Nato!